Trang Chủ Từ khóa Tâm lý giao dịch

tâm lý giao dịch

Kiểm soát tâm lý khi tham gia giao dịch

Kiểm soát tâm lý giao dịch là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong đầu tư tài chính nói chung và đầu tư Forex nói riêng. Những Trader càng...

Phần 6: Tại sao phần lớn Trader thất bại

Tại sao có quá nhiều người không thể thành công với việc Trading, kể cả những người thật sự giỏi? Câu hỏi này làm cho nhiều nhà nghiên cứu và nhà...

Phần 5: Có phải càng học hỏi và tìm hiểu nhiều về thị trường...

Dường như mọi Trader và nhà phân tích đang cố gắng học hỏi và tìm hiểu rất nhiều về thị trường, và chúng ta tin rằng càng biết nhiều, hiểu nhiều...

Phần 4: Đừng nuôi dưỡng sự sợ hãi trong Trading

Sự sợ hãi trong Trading chính là nguồn gốc của mọi lỗi lầm. Các Trader có thể mắc phải hàng trăm lỗi lầm. Từ vào lệnh quá sớm - trước khi thị...

Phần 3: Bạn có thực sự chấp nhận rủi ro khi đặt một lệnh...

Hôm nay chúng ta sẽ bàn về 1 thứ tối quan trọng trong Trading: rủi ro, và khả năng chấp nhận nó. Bạn có nghĩ bản thân mình là 1 người hoàn...

Phần 2: Thái độ đúng đắn và sự nhất quán

Sự khác biệt giữa 2 nhóm Trader chiến thắng và Trader thất bại là gì, khi mà một bên có khả năng chiến thắng đều đặn, một bên chỉ có được...

Phần 1: Cội nguồn của tất cả lợi nhuận và thua lỗ trong Trading

Có thể nhiều người ngạc nhiên khi tôi nói rằng Tâm lý giao dịch mới chính là cội nguồn của mọi lợi nhuận và thua lỗ trong Trading. Không phải phân tích...