Trang Chủ Từ khóa Staking power

staking power

Cách Stake Mina bằng ví StakingPower trên Mobile

Mina là giao thức mã hóa Blockchain đầu tiên có kích thước khối không đổi. Giao thức Mina nén toàn bộ Blockchain thành một ảnh chụp nhanh bằng kích thước của một Tweet ~22Kb. Và điều này có nghĩa là...