Trang Chủ Từ khóa Sell Limit

Sell Limit

Các loại lệnh trong giao dịch ngoại hối

Các loại lệnh trong giao dịch ngoại hối

Lệnh hay còn gọi là đơn đặt hàng ~ Oder, là một đề nghị được gửi bằng cách sử dụng nền tảng giao dịch của bạn để mở hoặc đóng một giao...