Trang Chủ Từ khóa Pi Mainnet

Pi Mainnet

Xác nhận ví Pi để nhận Pi Mainnet trong Mainnet Checklist

Hiện tại Core Team đã yêu cầu Pioneers điền ví để xác nhận ví nào là ví để nhận Pi Mainnet, phần này nằm trong Menu ☰ ➟ Mainnet ➟ Mainnet Checklist ➟...
Chuẩn bị Mainnet của Pi Netork, một số vấn đề cần tìm hiểu

Chuẩn bị Mainnet của Pi Network, một số vấn đề cần tìm hiểu

@PiCoreTeam                   Ngày 11 tháng 12 - 4:52 sáng Gửi Pioneers, phiên bản đầu tiên của Pi Mainnet sẽ được phát hành vào cuối tháng...
4 vấn đề quan trọng tiếp theo của Pi sắp xuất hiện

4 vấn đề quan trọng tiếp theo của Pi sắp xuất hiện

Khi Pioneer hoạt động và vượt quá 20 triệu Nicolas đã nói trước đây như sau: Thank for reporting this. We are changing that in bigger steps. Eg we were thinking to...