WAVU

Mã thông báo Wavu sẽ là một loại tiền tệ có thể giao dịch độc lập với khả năng cho phép người dùng thanh toán cho một loạt các hàng hóa và dịch vụ phù hợp với quan hệ đối tác của Kesholabs. Các dịch vụ chính sẽ là các sản phẩm được xây dựng riêng của Kesholabs cho phép người dùng sử dụng mã thông báo WAVU phương tiện thanh toán.

Kèo Free 5 AION Coin và 80 WAVU Tokens cực hấp dẫn

Các kèo chất mà Team đang tham gia: Pi Network Coinsbit Trước tiên mình sẽ nói về Coin AION Khi các bạn đăng ký mới tài khoản tại Wavutoken và hoàn thành các bước...

Dự án Pi Network của tiến sĩ Ph.D, đại học Stanford - Hoa Kỳ