Airdrop Chọn Lọc

Airdrop là một thuật ngữ khác để chỉ các loại tiền mã hóa miễn phí. Các loại tiền mã hóa miễn phí này(còn được gọi là Token được phân phối bởi các dự án mới. Đây là những đồng tiền mới và của riêng họ. Do đó, rất ít khả năng bạn nhận được Bitcoin hoặc Ethereum trong những đợt Airdrop này. Bạn sẽ nhận được mã thông báo của riêng họ. Chúng tôi hiện cũng không biết hầu hết các mã thông báo vì họ chỉ tặng chúng cho những người chấp nhận sớm trước khi họ bán chúng.

Rất tiếc! Chưa có bài viết nào.