Lớp 3

Đây là chuyên mục Tiểu học Forex - Lớp 3 Forex.  Trước khi bước chân vào thực chiến với trị trường Forex thì các bạn phải nắm, và hiểu rõ những kiến thức vỡ lòng cơ bản. Mời các bạn cùng nghiên cứu.  

Cách sử dụng Fibonacci để xác định điểm dừng lỗ của bạn

Cách sử dụng Fibonacci để xác định điểm dừng lỗ của bạn

Không có phương pháp nào đúng hoàn toàn và việc dùng Fibonacci cũng vậy. Vì vậy, việc học cách đặt dừng lỗ và chấp nhận dừng lỗ cũng là 1 phần của cuộc chơi....
Cách sử dụng Fibonacci Extensions để chốt lãi

Cách sử dụng Fibonacci Extensions để chốt lãi

Các bài học trước chúng ta đã cùng nhau tìm điểm vào lệnh dựa vào công cụ Fibonacci Retracement, thì trong bài học hôm nay chúng ta sẽ học cách sử dụng Fibonacci Extensions để tìm...
Cách sử dụng Fibonacci Retracement với nến Nhật

Cách sử dụng Fibonacci Retracement với nến Nhật

Nếu bạn đã học qua các bài trước, bây giờ bạn sẽ biết rằng bạn có thể kết hợp công cụ Fibonacci Retracement với các mức hỗ trợ và kháng cự và đường xu hướng để tạo ra một...
Cách sử dụng Fibonacci Retracement với đường xu hướng

Cách sử dụng Fibonacci Retracement với đường xu hướng

Một công cụ tốt khác để kết hợp với công cụ Fibonacci Retracement là phân tích đường xu hướng. Xét cho cùng, các mức thoái lui Fibonacci hoạt động tốt nhất khi thị trường đang có xu...
Làm thế nào để sử dụng Fibonacci Retracement với hỗ trợ và kháng cự

Làm thế nào để sử dụng Fibonacci Retracement với hỗ trợ và kháng cự

Giống như chúng ta đã nói trong phần trước, sử dụng các mức Fibonacci có thể rất chủ quan và nguy hiểm. Tuy nhiên, có những cách mà bạn có thể giúp tỷ lệ cược...
Không phải Fibonacci Retracement lúc nào cũng đúng

Không phải Fibonacci Retracement lúc nào cũng đúng

Chúng ta cùng nhau quay lại những bài học về kháng cự, hỗ trợ ở Lớp 1, không phải lúc nào nó cũng đúng, cuối cùng nó vẫn bị phá vỡ. Tương tự như các...
Cách giao dịch với Fibonacci Retracement

Cách giao dịch với Fibonacci Retracement

Điều đầu tiên bạn nên biết công cụ Fibonacci  hoạt động tốt nhất khi thị trường đang có xu hướng. Còn nếu trong thị trường không có xu hướng, đi ngang thì hãy sử dụng...
Giao dịch với Fibonacci

Giao dịch với Fibonacci

Chúng tôi sẽ sử dụng tỷ lệ Fibonacci rất nhiều trong giao dịch của chúng tôi để bạn học tốt hơn và chúng tôi yêu thích nó như món ăn mẹ nấu ăn tại...