PTKT Crypto

  Phân thích kỹ thuật dựa trên hành động giá và biểu đồ, giúp chúng ta có chiến lược đầu tư tốt nhất, hạn chế tổn thất!

Phân tích KT Bitcoin 14-03-2022, Bitcoin có thật sự đã chạm...

Sau khi giá Bitcoin giảm từ vùng 48k USD xuống thấp nhất gần đây là 39.2k USD thì giá đã chạm đường Trendline tăng...

Phân tích kỹ thuật Bitcoin, Ethereum: ETH vẫn duy trì trên...

Ethereum đã được giao dịch trên mức 3.400 USD trong phiên thứ 3 liên tiếp, tuy nhiên đà tăng đã phần nào giảm bớt...

Dùng sơ đồ Wyckoff để phán đoán vùng tích luỹ và...

Wyckoff tên đầy đủ là Richard Demille Wyckoff. Vào năm 15 tuổi, ông bắt đầu sự nghiệp trên thị trường tài chính bằng vị...