Trang Chủ Learn Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật hay còn gọi là TA. Là hoạt động nghiên cứu biểu đồ và phân tích nhằm dự đoán hành vi thị trường trong tương lai dựa trên diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch trước đó. Phương pháp TA được áp dụng rộng rãi cho cổ phiếu và các tài sản khác trong thị trường tài chính truyền thống, nhưng nó cũng là một thành phần không thể thiếu trong giao dịch mã hóa.

Rất tiếc! Chưa có bài viết nào.