Trang Chủ Learn Hành động giá

Hành động giá

Giao dịch hành động giá nghĩa là dựa trên biến động giá của một tài sản để đưa ra các quyết định giao dịch của bạn. Đối với một nhà giao dịch hành động giá, giá cả chính là nguồn thông tin duy nhất của họ. Dựa vào giá và hành động của giá để đưa ra những quyết định giao dịch phù hợp.

Rất tiếc! Chưa có bài viết nào.