Blockchain 101

Công nghệ Blockchain là gì? Từng bước cho người mới bắt đầu

Một Blockchain là một danh sách các bản ghi đang phát triển, được gọi là  các khối , được liên kết bằng  mật mã . Mỗi khối chứa hàm băm mật mã của khối trước đó và dữ...

Dự án Pi Network của tiến sĩ Ph.D, đại học Stanford - Hoa Kỳ