Bitcoin 101

Bitcoin Halving là gì?

Việc giảm giá Bitcoin sẽ diễn ra vào khoảng tháng 5 năm 2020. Việc giảm một nửa là gì, nó sẽ ảnh hưởng đến giá như thế nào và nó có...

Làm thế nào tôi có thể mua Bitcoin?

Chào cả nhà! Trước khi đọc bài này, bạn hãy đọc lại các bài viết sau: Khai thác Bitcoin là gì? Bitcoin là gì? Hướng dẫn từng bước toàn diện nhất Đầu...

Khai thác Bitcoin là gì?

Khi bạn nghe về việc khai thác Bitcoin, bạn sẽ hình dung ra những đồng tiền đang được đào lên khỏi mặt đất. Nhưng Bitcoin không phải là vật chất, vậy...

Bitcoin là gì? Hướng dẫn từng bước toàn diện nhất

Bitcoin là một loại tiền điện tử, một dạng tiền điện tử? Không, đó là một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung mà không có ngân hàng trung ươngnào quản...

Dự án Pi Network của tiến sĩ Ph.D, đại học Stanford - Hoa Kỳ