Mục đích của diễn đàn TradeVN

  • Tạo một sân chơi, một nơi giao lưu dành cho các bạn trong cộng đồng Pi Network và TradeVN.
  • Tổ chức các hoạt động giúp tăng tình đoàn kết, tăng sự đồng thuận, tinh thần giao lưu học hỏi.
  • Đáp ứng mạnh mẽ và phong phú cho nhu cầu giao lưu, học hỏi.
  • Phục vụ cho các nhu cầu như: Học tập, học hỏi,trao đổi, giải đáp các thông tin về các dự án.
  • Nguyên tắc của chúng tôi: Diễn đàn được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị, phi tôn giáo.


Chia sẻ:

[Ghim] Khi nào được chuyển Pi?  


Anonymous
Post: 307
Quản trị viên
(@anonymous)
Thành viên
Đã tham gia: 4 năm trước

Trong chương trình thí điểm chuyển Pi trong ứng dụng Pi, đã có hơn 300 người trên toàn thế giới được KYC và thí điểm chuyển Pi để trải nghiệm và mua hàng hóa, dịch vụ bằng Pi. Hiện nay nhiều bạn đã có Menu Transfer trên App Pi cứ nghĩ là đã chuyển được Pi, nhưng có mục đó cũng chỉ để ngồi ngắm thôi, không làm gì khác ngoài việc để ngắm. Muốn rút được được mở chức năng IAT, muốn có IAT phải vượt qua KYC và được Core Team mở chức năng IAT. Các bạn hiểu chưa? Việc chuyển nhận Pi sai mục đích trong giai đoạn này là 1 việc không được Pi khuyến khích. Cảm ơn!

Hiện tại:

  • KYC xong có nút Transfer nhưng để chyển Pi cho người khác bạn phải được mở IAT ( In-App Transfer). Chờ đợt mở thí điểm chuyển Pi trong ứng dụng tiếp theo nhé.
  • Có người khác chuyển Pi cho bạn thì bạn có nút Transfer ( Có thể khảo sát với FeverIQ), nhưng sẽ không chuyển Pi được cho ai cả.

Tóm lại: Muốn chuyển Pi phải vượt qua KYC + Core Team mở chức năng IAT, muốn KYC phải chờ yêu cầu từ Pi.

 

English:

In the Pi transfer pilot program in Pi application, more than 300 people worldwide have received KYC and Pi transfer pilot to experience and purchase goods and services with Pi. Currently many of you have Menu Transfer on the App Pi thought you have transferred the Pi, but there are items that are just for watching, do not do anything other than to watch. In order to withdraw the IAT function, if you want to have an IAT, you must pass KYC and have the IAT function opened by Core Team. Do you understand? It is discouraged to transfer Pi for the wrong purpose during this period. Thanks!

Present:

  • KYC has a Transfer button, but in order to transfer the Pi to someone else, you must open IAT (In-App Transfer). Wait for the opening of the pilot transfer of Pi in the next application.
  • If someone else transfers the Pi to you, you have a Transfer button (Can be surveyed with FeverIQ), but it will not be able to transfer the Pi to anyone.

In short: If you want to transfer Pi, you must pass KYC + Core Team to open the IAT function, if you want KYC to wait for the request from Pi.

 

 


Hãy cho chúng tôi một lượt thích hoặc chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Đăng ký các kênh mạng xã  hội của chúng tôi để cập nhật tin tức mới nhất!

Trả lời
1 trả lời


Anonymous
Post: 307
Quản trị viên
(@anonymous)
Thành viên
Đã tham gia: 4 năm trước

Trả lời


Chia sẻ: