Mục đích của diễn đàn TradeVN

 • Tạo một sân chơi, một nơi giao lưu dành cho các bạn trong cộng đồng Pi Network và TradeVN.
 • Tổ chức các hoạt động giúp tăng tình đoàn kết, tăng sự đồng thuận, tinh thần giao lưu học hỏi.
 • Đáp ứng mạnh mẽ và phong phú cho nhu cầu giao lưu, học hỏi.
 • Phục vụ cho các nhu cầu như: Học tập, học hỏi,trao đổi, giải đáp các thông tin về các dự án.
 • Nguyên tắc của chúng tôi: Diễn đàn được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị, phi tôn giáo.Chia sẻ:

IAT: In-App Transfers là gì?  


Anonymous
Post: 307
Quản trị viên
(@anonymous)
Thành viên
Đã tham gia: 4 năm trước

In-App Transfers là gì?Dịch ra có nghĩa là chuyển Pi trong ứng dụng. Do vậy bạn muốn chuyển được Pi thì phải được mở chức năng IAT, mà muốn được mở thì bạn phải được Core Team lựa chọn.

Nếu các bạn được ai đó chuyển Pi cho hoặc khảo sát FeverIQ nhận được 0.001 Pi thì App Pi sẽ hiện lên nội dung sau:

In-App Transfers

If you’re enabled to perform in-app transfers in our mobile applications, you also agree to the additional terms and conditions below.

 • You agree not to offer any sales of Pi or any derivatives of those units (e.g., “futures”) by you for other currencies prior to the launch of Pi Network’s mainnet.
 • You agree that you and only you are the exclusive holder of this account and the units of Pi associated with your account and that you will not transfer your account to another individual, group, or organization.
 • You agree not to engage in any illicit and / or illegal transactions using Pi.

Violation of any of these terms may result in the invalidation of your account and cancellation of your full balance, including any units of Pi that have ever been transferred from your account. You agree that you assume full responsibility in the case of the invalidation of your account and in case of the cancellation of your Pi balance and that SocialChain, Pi Network and its developers shall bear no liability if your account is invalidated, your balance is cancelled, or if any transferred units of Pi have been cancelled.

 

Dịch nghĩa:

Chuyển trong ứng dụng

Nếu bạn được phép thực hiện chuyển trong ứng dụng trong các ứng dụng di động của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung bên dưới.

 • Bạn đồng ý không cung cấp bất kỳ giao dịch bán Pi hoặc bất kỳ dẫn xuất nào của các đơn vị đó (ví dụ: “tương lai”) cho các loại tiền tệ khác trước khi ra mắt mạng chính của Pi Network.
 • Bạn đồng ý rằng bạn và chỉ bạn là chủ sở hữu độc quyền của tài khoản này và các đơn vị của Pi được liên kết với tài khoản của bạn và bạn sẽ không chuyển tài khoản của mình cho một cá nhân, nhóm hoặc tổ chức khác.
 • Bạn đồng ý không tham gia vào bất kỳ giao dịch bất hợp pháp và / hoặc bất hợp pháp nào bằng cách sử dụng Pi.

Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong số này có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị vô hiệu và hủy bỏ toàn bộ số dư của bạn, bao gồm bất kỳ đơn vị Pi nào đã từng được chuyển từ tài khoản của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp tài khoản của bạn bị vô hiệu và trong trường hợp số dư Pi của bạn bị hủy và SocialChain, Pi Network và các nhà phát triển của nó sẽ không chịu trách nhiệm nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu, số dư của bạn bị hủy, hoặc nếu bất kỳ đơn vị Pi được chuyển giao nào đã bị hủy bỏ.

Đây là một bản hợp đồng nhé! Các bạn nên chú ý và tuân thủ các điều khoản thỏa thuận.

Xem thêm: Khi nào được chuyển Pi?  

 


Hãy cho chúng tôi một lượt thích hoặc chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Đăng ký các kênh mạng xã  hội của chúng tôi để cập nhật tin tức mới nhất!

Trả lời


Chia sẻ: