Mục đích của diễn đàn TradeVN

  • Tạo một sân chơi, một nơi giao lưu dành cho các bạn trong cộng đồng Pi Network và TradeVN.
  • Tổ chức các hoạt động giúp tăng tình đoàn kết, tăng sự đồng thuận, tinh thần giao lưu học hỏi.
  • Đáp ứng mạnh mẽ và phong phú cho nhu cầu giao lưu, học hỏi.
  • Phục vụ cho các nhu cầu như: Học tập, học hỏi,trao đổi, giải đáp các thông tin về các dự án.
  • Nguyên tắc của chúng tôi: Diễn đàn được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị, phi tôn giáo.


Javascript tự 'Go B...
 
Chia sẻ:

Thủ thuật Web

Javascript tự 'Go Back' sau thời gian nhất định  


Anonymous
Post: 307
Quản trị viên
(@anonymous)
Thành viên
Đã tham gia: 3 năm trước

<script>
        setTimeout('history.go(-1)', 5000);
</script>
Trả lời
Từ khóa


Chia sẻ: