Mục đích của diễn đàn TradeVN

  • Tạo một sân chơi, một nơi giao lưu dành cho các bạn trong cộng đồng Pi Network và TradeVN.
  • Tổ chức các hoạt động giúp tăng tình đoàn kết, tăng sự đồng thuận, tinh thần giao lưu học hỏi.
  • Đáp ứng mạnh mẽ và phong phú cho nhu cầu giao lưu, học hỏi.
  • Phục vụ cho các nhu cầu như: Học tập, học hỏi,trao đổi, giải đáp các thông tin về các dự án.
  • Nguyên tắc của chúng tôi: Diễn đàn được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị, phi tôn giáo.
Bài chưa đọc – Cộng đồng TradeVN

Bài chưa đọc
 
Chia sẻ:

Bài chưa đọc

  Tên chủ đề Diễn đàn
Griselda Grainne Một số hình ảnh về cộng đồng Pi Nigeria 

Bởi Griselda Grainne 3 tuần trước  |  Bài cuối cùng: 3 tuần trước

Hình ảnh liên quan đến Pi
Griselda Grainne Nicolas trao đổi về tốc độ mạng Testnet Pi vào 10-06-2021 

Bởi Griselda Grainne 3 tuần trước  |  Bài cuối cùng: 3 tuần trước

Đội ngũ sáng lập và phát triển Pi

 

 

 

Chia sẻ: