Mục đích của diễn đàn TradeVN

  • Tạo một sân chơi, một nơi giao lưu dành cho các bạn trong cộng đồng Pi Network và TradeVN.
  • Tổ chức các hoạt động giúp tăng tình đoàn kết, tăng sự đồng thuận, tinh thần giao lưu học hỏi.
  • Đáp ứng mạnh mẽ và phong phú cho nhu cầu giao lưu, học hỏi.
  • Phục vụ cho các nhu cầu như: Học tập, học hỏi,trao đổi, giải đáp các thông tin về các dự án.
  • Nguyên tắc của chúng tôi: Diễn đàn được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị, phi tôn giáo.


Chia sẻ:

Phần mềm Pi Node

Trả lời của Nicolas liên quan đến phản hồi của Pioneers về Node Pi  


Griselda Grainne
Post: 211
Quản trị viên
(@admin)
Thành viên
Đã tham gia: 5 năm trước

@PP2Y2
Xin chào @nicolas!
Bạn cũng có thể vui lòng yêu cầu nhóm nhà phát triển làm việc trên phần trực quan của Node, chưa được cập nhật, theo thông tin chi tiết hiển thị trên Command Prompt và vui lòng chia sẻ khi nào Node sẽ được kết nối với mạng chính? Tôi cũng đã trải nghiệm từ những người khác rằng phần hình ảnh của Node đang náo loạn, đang được cập nhật. Khối được khai thác cuối cùng luôn hiển thị N/A. Việc cài đặt hoàn chỉnh còn lại và cấu hình Node, bao gồm cả phần cứng và phần mềm theo hướng dẫn được chia sẻ trong tài liệu. Tôi cũng đã chia sẻ với một số Mod, nhưng ngay cả sau khi xem chi tiết cấu hình, họ vẫn không thể biết được có gì sai hay không.

@nicolas
@ P2Y2 Hoàn toàn có thể. Trước khi Open Network, chúng tôi sẽ cải thiện các Nodes. Cảm ơn vì phản hồi, tôi sẽ theo dõi. Vui lòng gửi thêm phản hồi.

Trả lời
Từ khóa


Chia sẻ: