Mục đích của diễn đàn TradeVN

  • Tạo một sân chơi, một nơi giao lưu dành cho các bạn trong cộng đồng Pi Network và TradeVN.
  • Tổ chức các hoạt động giúp tăng tình đoàn kết, tăng sự đồng thuận, tinh thần giao lưu học hỏi.
  • Đáp ứng mạnh mẽ và phong phú cho nhu cầu giao lưu, học hỏi.
  • Phục vụ cho các nhu cầu như: Học tập, học hỏi,trao đổi, giải đáp các thông tin về các dự án.
  • Nguyên tắc của chúng tôi: Diễn đàn được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị, phi tôn giáo.


Chia sẻ:

Dr. Nicolas trao đổi ngày 03-04-2021  


Griselda Grainne
Post: 211
Quản trị viên
(@admin)
Thành viên
Đã tham gia: 5 năm trước


@nicolas
Pi Testnet hiện có khoảng 12000 Nodes đang hoạt động, khiến nó trở thành một trong những mạng ngang hàng lớn nhất trên thế giới. Điều này cũng có nghĩa là chúng tôi đang tiến thêm một bước nữa trên con đường dẫn đến một Mainnet phi tập trung hơn. 

Trả lời


Chia sẻ: