Mục đích của diễn đàn TradeVN

  • Tạo một sân chơi, một nơi giao lưu dành cho các bạn trong cộng đồng Pi Network và TradeVN.
  • Tổ chức các hoạt động giúp tăng tình đoàn kết, tăng sự đồng thuận, tinh thần giao lưu học hỏi.
  • Đáp ứng mạnh mẽ và phong phú cho nhu cầu giao lưu, học hỏi.
  • Phục vụ cho các nhu cầu như: Học tập, học hỏi,trao đổi, giải đáp các thông tin về các dự án.
  • Nguyên tắc của chúng tôi: Diễn đàn được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị, phi tôn giáo.


Chia sẻ:

Đội ngũ sáng lập và phát triển Pi

Đội ngũ sáng lập Pi Network
Trang 1 / 3
Status
Chủ đề
Trả lời
Views
User
Ngày 
4
1,824
Anonymous
Griselda Grainne
Th7 12, 21
Th7 12, 21
0
922
Griselda Grainne
Th3 20, 21
Th3 20, 21
Trang 1 / 3
Chia sẻ: