Trang Chủ Tác Giả Posts by Anonymous

Anonymous

Anonymous
32 POSTS 9 Bình luận
Nếu thực sự muốn đổi đời, bạn sẽ tìm ra cách, còn không bạn sẽ tìm ra lý do: Tiếp tục trì hoãn là phá hoại tương lai của chính bản thân bạn!

Dự án Pi Network của tiến sĩ Ph.D, đại học Stanford - Hoa Kỳ