Trang Chủ Tác Giả Posts by Illuminati

Illuminati

Illuminati
115 POSTS 93 Bình luận
Illuminati là tên gọi dùng cho một số hội nhóm, cả có thật trong lịch sử và trong các tác phẩm giả tưởng. Về mặt lịch sử, cái tên này đề cập đến hội kín Bavarian Illuminati được thành lập ngày 1 tháng 5 năm 1776 tại vùng Bayern vào thời kỳ Khai sáng ở châu Âu.

Dự án Pi Network của tiến sĩ Ph.D, đại học Stanford - Hoa Kỳ