Tham gia Testnet của Platypus Finance, Claim OAT
Tham gia Testnet của Platypus Finance, Claim OAT

Platypus Finance là Native StableSwap của hệ sinh thái Avalanche, được Invest bởi các VCs lớn như Three Arrows Capital, DeFiance…

Bước 1: Faucet AVAX TESTNET

Truy cập Faucet.avax.network chọn Add Subnet to Metamask để thêm mạng Avalanche Fuji Tesnet. Connect ví Metamask rồi chọn Faucet 2 AVAX để Faucet AVAX trên mạng Avalanche Fuji Tesnet.

Faucet Avax Testnet
Faucet Avax Testnet

Sau khi đã có AVAX trên mạng Fuji, truy cập Platypus.financevà Connect Wallet. Ở mục USDT.e, chọn Faucet như mũi tên đỏ hình dưới rồi Confirm lại trên Metamask.

Faucet USDT.e
Faucet USDT.e

Sau đó chọn Deposit  → Nhập số lượng  → Approve  Deposit  → Confirm trên ví.

Nạp USDT.e vào nền tảng
Nạp USDT.e vào nền tảng

Thông báo nạp thành công.

Nạp USDT.e thành công
Nạp USDT.e thành công

Bước 2: Stake USDT.e

Tiếp tục chọn mục Stake

Nhấp vào Stake
Nhấp vào Stake

Stake AllApprove → Confirm trên ví

 
Nhấp Stake All
Nhấp Stake All

Xác nhận Stake

Xác nhận Stake
Xác nhận Stake

Bước 3: Borrow, Repaly

Truy cập USP chọn Borrow

Truy cậpUSP chọn Borrow
Truy cập USP chọn Borrow

Chọn USDT.eKéo lên 50% Borrow → Confirm trên Metamask là xong

Chọn USDT.e
Chọn USDT.e

Ở mục My PositionRepay

Chọn Repaly
Chọn Repaly

Repay khoảng 30 USP như hình dưới → Approve → Xác nhận trên ví.

Repay khoảng 30 USP
Repay khoảng 30 USP

Bước 4:  Claim OAT làm bằng chứng tham gia

Truy cập Galxe Platypus USP Testnet Launch, hoàn thành các Task và chờ cập nhật bước 1 rồi Claim OAT nhé!

Claim OAT Platypus USP Testnet
Claim OAT Platypus USP Testnet