Tham gia nhận Roles ví Social The Easy

Dự án đã raised được 14.2M $ vòng tài trợ hạt giống: Lobby Capital, Relay Ventures, 6th Man Ventures, Tapestry VC, Upside và Scribble Ventures nằm trong số các nhà đầu tư.

Tham gia nhận Roles ví Social The Easy
  • Kết nối ví Metamask.
  • Kết nối với Discord.
  • Kết nối Twitter.
  • Tham gia trải nghiệm trên ví.

Hoàn thành tất cả các Task.Tham gia nhận Roles ví Social The EasyBạn đã được thêm vào Waitlist:

 

Tham gia nhận Roles ví Social The Easy

Đang cập nhật…
 • Đang cập nhật…
 • Đang cập nhật…
 • Đang cập nhật…