Tham gia Mantle Network Testnet
Tham gia Mantle Network Testnet

Mantle là một mạng Ethereum lớp 2 hiệu suất cao với thiết kế mô-đun, phí thấp và bảo mật cao. Mantle là một sản phẩm của #BitDAO, được quản lý bởi cộng đồng BIT. Có thể có phần thưởng cho người dùng Testnet. Làm thế nào để tham gia?

Nhận Role Bit Community trên Discord

Join Discord của Mantle, vào kênh #bot-commands, gởi lệnh !bit để nhận Roles Bit Community.

Role này để làm gì?
Quản trị viên sẽ gắn thẻ vai trò này để đưa ra thông báo về nền tảng cộng đồng AEmbassy.

 

Nhận Role Bit Community
Nhận Role Bit Community

Tham gia Guild của Mantle nhận Roles

Tham gia Guild nhận Roles
Tham gia Guild nhận Roles

Role Mantle OG 

Để nhận được Role Mantle OG bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ:

  • Follow @0xMantle on Twitter.
  • Có ⚙️ trong Twitter bio của bạn.
  • Có Role @High Activity trong kênh Discord.
  • Join Discord Mantle trước 10-01-2023.
  • Hoàn thành Daily Check-in trên Crew3 để mở khóa Role @High Activity trong Discord.
Role này để làm gì?
Role này dành cho những thành viên đầu tiên của Cộng đồng Mantle!

 

 

Role High Activity 

  • Để có Role High Activity thì bạn phải làm các nhiệm vụ ở Crew3. Cụ thể là hoàn thành Daily Check-in trong Crew3 trước 10-01-2023.
  • Role High Activity không liên quan đến số lượng tin nhắn bạn gửi ở đây trong Discord!!
Role này để làm gì?
Bạn cần Role này để có được Role OG Mantle.
Hoàn thành nhiệm vụ Daily Quest
Hoàn thành nhiệm vụ Daily Quest

Role @Mantle Tester

Hoàn thành nhiệm vụ Mantle Testnet Countdown trong Crew3.

Role này để làm gì?
Sau khi xác nhận Role @Mantle Tester trong Crew3, bạn sẽ có quyền truy cập vào kênh #testnet-countdown. Kênh này sẽ trở thành kênh hỗ trợ người dùng giúp cộng đồng Testnet 👍

Role @Mantle Crew

Hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào trên Bảng nhiệm vụ Mantle Crew3.

Role này để làm gì?
Cập nhật và thông báo về Bảng nhiệm vụ Mantle Crew3 và phần thưởng.

 

Kết quả như bên dưới là OK:

Đã nhận đủ Mantle Roles
Đã nhận đủ Mantle Roles

Sau khi hoàn thành các tác vụ này, bạn có thể đợi thông báo thêm về Testnet. Chúng tôi sẽ cập nhật ở phần Comment.