Learn and Earn VIII của Imtoken, chia sẻ phần tưởng 2000 USD

Xin chào tất cả mọi người, chào mừng bạn đến với imToken Learn & Earn 8. Bây giờ là lúc để vắt óc suy nghĩ 😉

  • Thời gian sự kiện: 14:00 13-01-2023 đến – 18:00 19-01-2023 SGT.

Quy tắc

  • Đạt điểm trung bình hơn 80 trên cả 4 câu trả lời để nhận NFT.
  • Kết thúc sự kiện, chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 50 thí sinh với số điểm tuyệt đối là 100 trên cả 4 câu trả lời.

Phân phối giải thưởng

  • Airdrop NFT sẽ được trao trong vòng 3 ngày làm việc sau khi hoạt động kết thúc và người chiến thắng có thể nhận NFT của họ tại Galxe và USDT sẽ được trao trong vòng 7 ngày làm việc.
  • Danh sách người chiến thắng USDT sẽ được công bố tại imToken Discord và USDC sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi hoạt động kết thúc..

Hoàn thành 4 bài kiểm tra

Bài kiểm tra 1

Đáp án

Câu 1
A, B, C
Câu 2
B
Câu 3
A, B, C
Câu 4
C
Câu 5
B

Bài kiểm tra 2

Đáp án

 
Câu 1
A
Câu 2
B
Câu 3
C
Câu 4
A
Câu 5
B

Bài kiểm tra 3

Đáp án

Câu 1
B
Câu 2
C
Câu 3
A

Bài kiểm tra 4

Đáp án

Câu 1
C
Câu 2
A
Câu 3
A
Điểm tuyệt đối
Điểm tuyệt đối

Đợi duyệt rồi vào đây CLAIM OAT, hoàn thành các nhiệm vụ rồi Claim OAT nhé!