Learn and Earn VIII của Imtoken, chia sẻ phần tưởng 2000 USD

Xin chào tất cả mọi người, chào mừng bạn đến với imToken Learn & Earn 8. Bây giờ là lúc để vắt óc suy nghĩ 😉

  • Thời gian sự kiện: 14:00 13-01-2023 đến – 18:00 19-01-2023 SGT.

Quy tắc

  • Đạt điểm trung bình hơn 80 trên cả 4 câu trả lời để nhận NFT.
  • Kết thúc sự kiện, chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 50 thí sinh với số điểm tuyệt đối là 100 trên cả 4 câu trả lời.

Phân phối giải thưởng

  • Airdrop NFT sẽ được trao trong vòng 3 ngày làm việc sau khi hoạt động kết thúc và người chiến thắng có thể nhận NFT của họ tại Galxe và USDT sẽ được trao trong vòng 7 ngày làm việc.
  • Danh sách người chiến thắng USDT sẽ được công bố tại imToken Discord và USDC sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi hoạt động kết thúc..

Hoàn thành 4 bài kiểm tra

Bài kiểm tra 1

Đáp án

Câu 1
A, B, C
Câu 2
B
Câu 3
A, B, C
Câu 4
C
Câu 5
B

Bài kiểm tra 2

Đáp án

 
Câu 1
A
Câu 2
B
Câu 3
C
Câu 4
A
Câu 5
B

Bài kiểm tra 3

Đáp án

Câu 1
B
Câu 2
C
Câu 3
A

Bài kiểm tra 4

Đáp án

Câu 1
C
Câu 2
A
Câu 3
A
Điểm tuyệt đối
Điểm tuyệt đối

Đợi duyệt rồi vào đây CLAIM OAT, hoàn thành các nhiệm vụ rồi Claim OAT nhé!


Hãy tặng chúng tôi một lượt hoặc chia sẻ + bình luận nhé!


Hãy tặng chúng tôi một lượt hoặc chia sẻ + bình luận nhé!