Hướng dẫn tham gia Testnet Devnet AltLayer, có thể có Airdrop trong tương lai
Hướng dẫn tham gia Testnet Devnet AltLayer, có thể có Airdrop trong tương lai

Hiện tại Airdrop xác nhận có Token cho Badge OG Holder, đã có đợt bán trước tại đây, hiện tại giá trên Opensea rất chát nên chúng ta chỉ có thể thử tham gia Testnet Devnet, chưa rõ có Airdrop hay không, nên cứ thử xem sao ưu tiên ví dùng lâu năm nhé các bạn!

Bước 1: Thêm mạng AltLayer Alpha Devnet vào ví Metamask

  • Network name: AltLayer Alpha Devnet
  • RPC: https://devnet-rpc.altlayer.io
  • ChainID: 9990
  • Currency Symbol: ALT
  • Block Explorer: https://devnet-explorer.altlayer.io\

Bước 2: Faucet ALT

Truy cập Faucet ALT Devnet, dán địa chỉ ví của bạn vào và nhấp CLICK TOKENS TO MY WALLET.

Dán địa chỉ ví của bạn vào
Dán địa chỉ ví của bạn vào

Bạn sẽ thấy 1 thông báo thành công, kiểm tra ví.

Faucet ALT thành công
Faucet ALT thành công

Bước 3: Faucet ETH Goerli

Xem lại bài viết này để tìm kiếm các liên kết thích hợp để Daucet ETH Gorli nhé! Thông thường sẽ Faucet tại:

Bước 4: Sử dụng cầu nối 

Bridge từ mạng Georli ETh sang ALT Devnet và ngược lại nhiều lần. để tương tác với nền tảng AltLayer Devnet.

 
Bridge ETH từ Goerli qua ALT Devnet
Bridge ETH từ Goerli qua ALT Devnet

Làm nhiều lần và làm ngược lại nhiều lần.

Bridge ETH từ ALT Devnet qua Goerli
Bridge ETH từ ALT Devnet qua Goerli

Bước 5: Tham gia Sever Discord AltLayer, gởi Feedback

Vào Collab.Land để kết nối ví
Vào Collab.Land để kết nối ví

Xác nhận ví:

Xác nhận ví
Xác nhận ví

Sau đó vào gởi Feedback ở mục dev, kèm ví và ảnh chụp màn hình khi sử dụng Bridge. Không cho gởi ảnh thì các bạn gởi kèm 2 TX Hash trên 2 mạng khi thực hiện Bridge, ví dụ bên dưới:

Gởi Feedbacl ALT Bidge
Gởi Feedbacl ALT Bidge

Các bạn siêng làm để tương tác nhiều với nền tảng ALT Devnet nhé!