Hướng dẫn tham gia Public Testnet dự án Deepwaters

Deepwaters là sàn giao dịch được đầu tư bởi Hashrate Capital, Near, Harmony… và theo Roadmap thì tháng 01-2023 sẽ ra token, chiến thôi nào anh em!

Deepwaters là sàn giao dịch được đầu tư bởi Hashrate Capital, Near, Harmony
Deepwaters là sàn giao dịch được đầu tư bởi Hashrate Capital, Near, Harmony

Bước 1: Faucet ETH

XEM CÁC TRANG FAUCET TẠI ĐÂY

Bước 2: Faucet trên Deepwaters

Truy cập: Testnet.deepwaters.xyz  Connect ví Metamask mạng Avalanche Fuji Testnet, chọn vào Faucet.

Deepwaters Faucet
Deepwaters Faucet

Bật hết tất cả các tùy chọn và nhấp vào Tweet to claim tokens. Các bạn có thể tùy chọn mạng Goerli, Mumbai  hoặc Binance Smart Chain Testnet…

Faucet các Tokens Testnet tại Deepwaters
Faucet các Tokens Testnet tại Deepwaters

Sau khi Tweet xong anh sao chép lại liên kết Tweet.

Copy link Tweet
Copy link Tweet

Điền Email để Submit.

 

Submit Faucet Deepwaters
Submit Faucet Deepwaters

Xác nhận trên ví, chọn Add Tokens to Wallet.

 
Chọn Add Tokens to Wallet
Chọn Add Tokens to Wallet

Bước 3: Deposit Token vào sàn

Quay trở lại mục Dashboard chọn Deposit.

Deposit Token vào sàn Deepwaters
Deposit Token vào sàn Deepwaters

Chọn mạng Goerli, chọn Token cần nạp để nạp lên nền tảng Deepwaters.

Chọn loại Token Deposit Token vào sàn Deepwaters
Chọn loại Token Deposit Token vào sàn Deepwaters

Xác nhận trên ví và đợi nạp vào sàn, lần lượt với các loại Token khác đã Faucet ở bước trên.

Bước 4: Swap

Chuyển qua mục Exchange phần Basic và Swap 5 lệnh bất kỳ, 1 tháng nên Swap 1 vài lần để giữ tương tác với nền tảng.

Swap tại Deepwaters
Swap tại Deepwaters

Các bạn có thể xem lại lichj sử Swap tại mục Market Oder History.

Xem lịch sử lệnh
Xem lịch sử lệnh

Chuyển qua mục Exchange phần Advanced và đặt vài lệnh bất kỳ giữa các cặp giao dịch để  tương tác với nền tảng.

Giao dịch nâng cao tại Deepwaters
Giao dịch nâng cao tại Deepwaters

Bước 5: Join Discord, gởi Feedback

Chụp ảnh màn hình phần Market Order History rồi gửi vào mục #testnet-general kèm theo Feedback và  địa chỉ ví.

Join Discord, gởi Feedback
Join Discord, gởi Feedbac