Hướng dẫn Testnet EZProtocol trên Aptos
Hướng dẫn Testnet EZProtocol trên Aptos

EZ Finance mang đến cho bạn trải nghiệm Farming sáng tạo và thú vị trên #Aptos#Sui. EZ Fi = Đòn bẩy Farming + Hedge Farming + Lending.

Các bạn theo dõi các bước làm Testnet bên dưới:

Bước 1: Faucet Token Testnet

Truy cập EZzfinance.app kết nối ví Petra hoawck Martian hoặc Ponterm.

Truy cập EZzfinance.app kết nối ví Petra
Truy cập EZzfinance.app kết nối ví Petra

Sau đó Faucet Token.

 
Faucet Token Testnet
Faucet Token Testnet

Trước tiên anh em phải có 1 ít Token APT Testnet trong ví trước nhé, có thể xem các trang Web Claim tại: Các trang Web Faucet, Claim Token Testnet cần thiết

EZzfinance Faucet Token Testnet
EZzfinance Faucet Token Testnet

Bước 2: Deposit vào sàn

Nạp tiền vào EZzfinance
Nạp tiền vào EZzfinance

Số Token bạn nạp vào nằm ở phần Lending Pool Info, sẽ hiển thị Supply Balance và Net APY.

EZzfinance Lending Pool Info
EZzfinance Lending Pool Info

Bước 3: Withdraw tất cả loại Token

Rút tất cả Token ra khỏi sàn
Rút tất cả Token ra khỏi sàn

Chúng tôi sẽ cập nhật sau!