Rửa mắt với Ton Place
  Note: Đây là một dự án TradeVN có hướng dẫn kiếm TON miễn phí từ việc sử dụng mạng xã hội TON PLACE nhưng rất lấy làm tiếc khi dự án chặn Việt Nam.

Ton Place cũng là 1 Dapps SocialFi trên Blockchain TON khá HOT gần đây vì hình thức trả thưởng cho người dùng qua việc sáng tạo nội dung tương tự như FB + Onlyfans.

TON là 1 dự án rất hứa hẹn với cơ hội lớn để áp dụng rộng rãi thông qua nền tảng Telegram Tuy nhiên Cap đã khá cao, TON cũng chưa phải sự lựa chọn phổ biến từ các đội Dev nhưng nó xứng đáng nằm trong danh sách theo dõi vào năm 2023 của mình.

ĐĂNG KÝ NGAY TÀI KHOẢN

  • Đăng ký bằng Email hoặc Telegram.
  • Mạng xã hội như Ziktalk, Facebook nhưng được trả bằng Token.
  • Nhiệm vụ: Thả tym, Follow, Comment, Like ..để được Toncoin.
  • Phần thưởng trả vào ngày hôm sau.
  • Ton Coin có thể rút về bán tại Bitget, Bybit
  • 2 ngày đầu 10 post 1 ngày,sau 20 post 1 ngày. Post bài xong đi like, Comment chéo cho nhau.
  • 100 tài khoản tương tác chéo nhau 1 tuần kiếm được 50 TON ~ >200$.
  • Nhớ Follow và tương tác với tớ: Ton Place

Trên Ton Place có cả nội dung 18+ và những nội dung thông thường, nếu các bạn muốn chuyển đổi giữa các tùy chọn này thì các bạn làm như bên dưới:

Trên trang chủ các bạn nhấp vào More

 
Ton Place - More
Ton Place – More

Sau đó chọn vào Setting

Sau đó chọn vào Setting
Sau đó chọn vào Setting

Phần Content Type các bạn đổi qua lại giữa Info & Entertainment Erotic

Đổi Info & Entertainment thành Erotic
Đổi Info & Entertainment thành Erotic
Tick vào Erotic
Tick vào Erotic

Các bạn quay lại trang chủ, phần Feeds sẽ thấy các nội dung 18+ rất HOT để rửa mắt.

Rửa mắt nhé
Rửa mắt nhé

Nội dung không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi và những người nhạy cảm, nên cân nhắc! 

ĐĂNG KÝ NGAY TÀI KHOẢN