Hướng dẫn làm Tesnet TimeSwap
Hướng dẫn làm Tesnet TimeSwap

Timeswap là giao thức thị trường tiền tệ dựa trên AMM hoàn toàn phi tập trung đầu tiên, không cần sự cho phép, không giám sát, tiết kiệm Gas và hoạt động mà không cần oracles hay liquidators cho phép bất kỳ ai tạo thị trường vay, cho vay cho bất kỳ Token ERC-20 nào.

Nó cung cấp sự linh hoạt cho người dùng cuối bằng cách cho phép người dùng quyết định hồ sơ rủi ro của họ và theo đó thiết lập lãi suất và tài sản thế chấp cho mỗi giao dịch cho vay hoặc vay.

Là một DeFi nguyên thủy, các Pools permission-less của Timeswap có thể được sử dụng để tạo ra các thị trường thu nhập cố định, quyền chọn và nhiều sản phẩm tài chính khác, dựa trên thiết kế đáo hạn cố định của các nhóm.

Xem thêm về Timeswap

Hướng dẫn làm Testnet V2 Beta:

✅ Bước 1: Faucet Matic

✅ Bước 2: Vào Testnet

👉 Conect Metamask, mạng Polygon Testnet.
👉 Chọn vào Get Tokens để nhận Token Test TG – USDC
👉 Chọn Lend → chọn TG-USDC nhập số lượng 1000.

 
Chọn Lend → chọn TG-USDC nhập số lượng 1000
Chọn Lend → chọn TG-USDC nhập số lượng 1000

Kiểm tra Your Lend Positions hiển thị là OK.

Kiểm tra Your Lend Positions hiển thị là OK
Kiểm tra Your Lend Positions hiển thị là OK
 

👉 Xong chọn qua Borrow chọn vào TG-USDC đổi sang TG-MATIC nhập số lượng 1000.

Borrow chọn vào TG-USDC đổi sang TG-MATIC nhập số lượng 1000
Borrow chọn vào TG-USDC đổi sang TG-MATIC nhập số lượng 1000

Kiểm tra phần Your Borrow Positions hiển thị là OK.

Kiểm tra phần Your Borrow Positions hiển thị là OK
Kiểm tra phần Your Borrow Positions hiển thị là OK

👉 Done.

✅ Bước 3: Điền Form

👉 Conect Discord.
👉 Điền ví ETH.

Điền ví Metamask
Điền ví Metamask

✅ Bước 4: Join Dircosd 

  • Đến mục Genaral chọn #V2-testnet-feedback
  • Chụp lại hình + Ví.
Join Dircosd  gởi Feedback
Join Dircosd  gởi Feedback

✅Bước 5: Đợi duyệt vô Claim OAT

👉Vào Discord → Guild → Lấy Role