Đại lý vé máy bay giá rẻ nhất cả nước Nương Huỳnh
Nhận phần thưởng sàn Bybit
Hướng dẫn làm nhiệm vụ để Claim OAT Zetachain - ZETA Assimilated 101

Tiếp theo Seri bài viết về Zetachain, thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ để Claim OAT ZETA Assimilated 101 trên Galxe của Zetachain.

Sau khi bạn đúc được NFT này, hãy kiểm tra tại ZetaChain Guild xem bạn đã nhận được vai trò trên kênh Discord của ZetaChain là ZETA Assimilated hay chưa? Sau 12 giờ sau khi bạn hoàn thành các nhiệm vụ, hãy quay lại Claim.

Xem lại bài viết ở dưới nếu bạn chưa tham gia Testnet ZetaChain nhé!

Hướng dẫn làm Testnet Zetachain, cơ hội nhận Airdrop cực lớn

Trên Galxe sẽ có 3 nhiệm vụ để các bạn hoàn thành:

Nhiệm vụ trên Galxe
Nhiệm vụ trên Galxe
  1. Trả lời các câu hỏi, Submit địa chỉ ví của bạn.
  2. Tham gia kênh Discord của ZetaChain, đã xác minh.
  3. Hoán đổi Omnichain trên ZetaChain.
  4. Theo dõi Twitter của ZetaChain.

Nhiệm vụ thứ nhất

Các bạn truy cập Form này để trả lời tất cả các câu hỏi. Đáp án như sau:

Câu hỏi 1

ZetaChain is the first public L1 blockchain and omnichain smart contract platform. ZetaChain enables full interoperability with… *
A. Layer 1 blockchains (Ethereum, BSC, Cosmos, Etc.).
B. Layer 2 blockchains (Polygon, Optimism, Etc.).
C. Non-smart blockchains (Bitcoin, Dogecoin, Etc.).
D. All the above (and any existing & future chain!).

Câu hỏi 2

ZetaChain is the only public blockchain that supports odApps. What’s an odApp?
A. Omnichain decentralized app.
B. Online decentralized app.
C. Omnichain distributed app.
D. Of-all-chains decentralized app.

Câu hỏi 3

ZetaChain introduces the first Omnichain Smart Contracts, which can: *
A. Only move native fungible assets cross-chain.
B. Only move native NFTs cross-chain.
C. Access and manage assets, data, and liquidity on any chain.
D. Execute programs on blockchains that have certain standards.

 

 

Câu hỏi 4

Some benefits of Omnichain Smart Contracts include:  *
A. Less fees/slippage for users (everything happens in 1 step).
B. Improved security (single chain & faster settlement).
C. Simpler app user interfaces (like one wallet without having to switch networks).
D. All the above.

Câu hỏi 5

Omnichain dApps can manage and connect data and value across all blockchains including non-smart contract platforms. An example of a non-smart chain is:  *
A. Bitcoin.
B. Ethereum.
C. Polygon.
D. Avalanche.

Câu hỏi 6

How do cross-chain swaps on ZetaChain work? *
A. Two-way pegging mechanism where the assets are locked and the user receives a wrapped version.
B. One-way peg where the only native value that goes cross-chain is via the ZETA token. The user receives the desired native asset in one swap.

Câu hỏi 7

Examples of Omnichain dApps include:  *
A. Cross-chain lending & borrowing in a single step.
B. NFTs & Identity.
C. DAO & governance tools.
D. All the above & much more!

Nhiệm vụ thứ 2

Join Sever Discord của ZetaChain, và nhớ xác minh.

Tham gia Discord ZetaChain với vai trò Verified
Tham gia Discord ZetaChain với vai trò Verified

Nhiệm vụ thứ 3

Nhiệm vụ này đơn giản là bạn đã từng Test Swap tại ZetaLabs là OK! Nó tự  xác minh! Bạn nào chưa biết cách làm thì xem lại bài viết dưới:

Hướng dẫn làm Testnet Zetachain, cơ hội nhận Airdrop cực lớn

Nhiệm vụ thứ 4

Follow Twitter của ZetaChain.

Theo dõi Twitter của ZetaChain
Theo dõi Twitter của ZetaChain

Sau khi hoàn thành hết 4 nhiệm vụ thì bạn nhấp vào nút Verify để xác minh.

Nhấp vào nút Verify
Nhấp vào nút Verify

Nhiệm vụ đầu tiên họ sẽ duyệt sau 12h, nên các bạn canh vào Claim sau. Các bạn nên nhớ tài khoản Twitter, Discord bạn kết nối trong Galxe trùng với tài khoản bạn Follow và Join Discord, ví cũng thế: Ví đã Test Swap trên ZetaChain trùng với ví bạn Add trong tài khoản Galxe. Xem lại tại đây nếu bạn chưa biết cách thêm.

Chúc các bạn thành công!