HAVAH CHAIN với chương trình khuyến khích Testnet
HAVAH CHAIN với chương trình khuyến khích Testnet

HAVAH là một nền tảng cho phép bạn kết hợp và sử dụng tài sản NFT từ nhiều mạng. Thông qua giao thức truyền NFT Interchain ~ INTP của HAVAH, người dùng có thể đưa NFT của họ nằm rải rác trên nhiều chuỗi vào hệ sinh thái HAVAH để quản lý và sử dụng dễ dàng hơn. Tham gia Mạng thử nghiệm khuyến khích HAVAH. Nhận phần thưởng vào ví HAVAH đã đăng ký, nên các bạn tranh thủ làm theo hướng dẫn bên dưới.

Cài đặt ví HAVAH

Thử nghiệm Testnet

✅ Đăng ký tài khoản tại đây.
✅ Bạn sẽ nhận được Email để xác minh tài khoản của mình.
✅ Kết nối ví Havah của bạn.

Bạn sẽ nhận được 1 thông báo tương tự như hìn bên dưới:

Đăng ký tài khoản, kết nối ví thành công
Đăng ký tài khoản, kết nối ví thành công

✅ Truy cập liên kết Testnet
✅ Tiếp tục thực hiện các bước mà họ yêu cầu.
✅ Yêu cầu Testnet Token.

Kết nối ví, xác minh Email và Claim Token HVH Testnet
Kết nối ví, xác minh Email và Claim Token HVH Testnet

✅ Chọn và đúc NFT.

Mint Testnet NFT
Mint Testnet NFT

✅ Chuyển ví qua mạng Testnet và xác nhận giao dịch Mint.

Chuyển ví qua mạng Testnet và xác nhận giao dịch Mint
Chuyển ví qua mạng Testnet và xác nhận giao dịch Mint

✅ Chuyển đến cầu NFT.

Chuyển cầu NFT của bạn
Chuyển cầu NFT của bạn

✅ Nhấp vào BRIDGE MY NFT, sẽ dẫn bạn đến 1 cửa sổ mới, bạn chọn From là HAVAH.

Chuyển cầu NFT của bạn từ HAVAh qua Chain khác
Chuyển cầu NFT của bạn từ HAVAh qua Chain khác

✅ Chọn NFT của bạn, nhấp Detail.

Chọn NFT của bạn, nhấp Select
Chọn NFT của bạn, nhấp Select

✅ Ở phần Chain đích, các bạn có thể chọn Ethereum và kết nối ví Metamask.

 
Chọn Chain đích và kết nối ví
Chọn Chain đích và kết nối ví

✅ Nhấp NextConfim.

Nhấp Next và Confim
Nhấp Next và Confim

✅ Xác nhận giao dịch trên ví.

Xác nhận giao dịch trên ví
Xác nhận giao dịch trên ví

✅ Thông báo thành công.

Hoàn tất chuyển cầu NFT của bạn
Hoàn tất chuyển cầu NFT của bạn

✅ Quay lại trang Testnet và nhấp vào CONFIRM.

Nhấp CONFIRM
Nhấp CONFIRM

✅  Thông báo chúc mừng!

CONGRATULATION!
CONGRATULATION!

✅ Chụp ảnh màn hình của trang xác nhận và gửi trên Discord trong kênh #testnet verify

Gởi Feedback trong Discord HAVAH
Gởi Feedback trong Discord HAVAH