Hôm nay Pi Network đã áp dụng phiên bản đầu tiên của công thức phát hành phần thưởng dự kiến giới hạn cung cấp cho phần thưởng khai thác trong tương lai. Do đó, tỷ lệ khai thác cơ bản đã giảm và sẽ được điều chỉnh hàng tháng sau đó theo công thức nhất định. Nhấp vào READ MORE để biết chi tiết về cách nó hoạt động. Mọi Pioneers có thể tăng tốc độ khai thác của họ khi cơ chế khai thác mới có hiệu lực vào ngày 14 tháng 3. Hãy theo dõi! Nhấn vào LOCKUPS để thiết lập khóa của bạn ngay hôm nay 🙂

Đọc thêm chi tiết

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2021, chúng tôi ra mắt Mainnet cùng với các chương mới của sách trắng cập nhật Pi ~ Sách trắng tháng 12. Trong chương Mô hình Token và khai thác, đã mô tả mô hình cung cấp của Pi, cơ chế khai thác mới và phần thưởng khai thác trong giới hạn nguồn cung cấp. Vui lòng sử dụng Báo cáo chính thức tháng 12 được liên kết trên Bảng điều khiển Mainnet làm tài liệu tham khảo. 

Như đã thông báo trước đó, mạng lưới sẽ thực hiện theo các bước bên dưới để đưa cơ chế khai thác mới có hiệu lực. Các bước này sẽ độc lập và song song với xác minh KYC hàng loạt sắp tới và di chuyển số dư Pi sang Blokchain Mainnet.

Có hiệu lực từ hôm nay, ngày 1 tháng 3 năm 2022

Công thức phát hành phần thưởng giảm dần sẽ có hiệu lực. Cụ thể, tỷ lệ khai thác cơ bản trên toàn hệ thống ~ B sẽ giảm dựa trên giới hạn nguồn cung ước tính hàng tháng, trong đó B không đổi trong một tháng và giảm mỗi tháng. Mặt khác, cơ chế khai thác vẫn giữ nguyên cho đến ngày 14 tháng 3.

Có hiệu lực vào ngày 14 tháng 3 năm 2022

Cơ chế khai thác mới, bao gồm các phần thưởng mới được chỉ định trong Sách trắng tháng 12 sẽ có hiệu lực. Những Pioneers sẽ có thể tăng tỷ lệ khai thác cá nhân của họ bằng cách thực hiện các loại đóng góp mới hơn, đa dạng hơn cho mạng thông qua khóa Pi, sử dụng ứng dụng và hoạt động Node.

Công bố tỷ lệ khai thác mới và công thức phát hành phần thưởng

Hôm nay, vào ngày 1 tháng 3 năm 2022, chúng tôi sẽ công bố phiên bản đầu tiên của công thức phát hành phần thưởng, hàm số mũ giảm dần được mô tả bên dưới, theo đó tỷ lệ khai thác cơ sở trên toàn hệ thống ~ B được giảm xuống dựa trên giới hạn nguồn cung cấp hàng tháng. Ngày nay, B đã giảm xuống còn 0.02367198839 Pi mỗi giờ, sẽ không đổi cho đến tháng 3 năm 2022 và giảm hàng tháng sau đó.

 Lưu ý: Tỷ lệ khai thác cơ bản mới sẽ có hiệu lực sau khi hoàn thành các phiên khai thác hiện tại tương ứng của bạn mà vẫn có thể sử dụng tỷ lệ cũ. Công thức này nhằm đảm bảo rằng phần thưởng khai thác của Pioneer nằm trong tổng giới hạn cung cấp là 65 tỷ được phân bổ cho phần thưởng khai thác như đã công bố trong Báo cáo chính thức tháng 12. Chức năng theo cấp số nhân đang giảm dần này cùng với cơ chế khai thác mới sẽ cân bằng giữa nhu cầu tăng trưởng, khả năng truy cập, tuổi thọ và sự khan hiếm của mạng. Ngoài ra, nó xác định đúng kích cỡ phần thưởng của Pioneers cho sự đóng góp cho mạng.

Mặc dù B bị giảm, những Pioneers sẽ sớm có nhiều con đường hơn để thực hiện các hình thức đóng góp khác cho mạng và tăng tỷ lệ khai thác cá nhân của họ. Trên thực tế, đây là một trong những mục đích của cơ chế khai thác mới. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2022, cơ chế khai thác mới sẽ có hiệu lực cùng với các loại phần thưởng mới: Khóa, sử dụng ứng dụng và hoạt động của Node như được chỉ định bởi các công thức tương ứng của chúng trong Sách trắng tháng 12.

Cùng với đó, phiên bản đầu tiên của công thức phát hành phần thưởng mạng giảm dần và cơ chế khai thác mới sắp tới đánh dấu một bước tiến lớn trong việc phát triển Mô hình Token và thiết kế khai thác của Pi Network trong giai đoạn Mainnet. Các bước gia tăng này minh họa thêm cách thời kỳ Mainnet kèm theo cung cấp các cơ hội mạng để lặp lại các công thức cụ thể dựa trên các phát hiện đang diễn ra cũng như mô hình hóa và mô phỏng Token.

Xin lưu ý rằng công thức hàm mũ giảm dần bên dưới là phiên bản đầu tiên của Công thức phát hành phần thưởng, vì không thể dự đoán chính xác dữ liệu trong tương lai trên Mainnet và từ quá trình khai thác mới. Phiên bản đầu tiên này được thiết kế dựa trên dữ liệu trong quá khứ, mô phỏng và giả định tốt nhất, chẳng hạn như 35 tỷ nguồn cung cấp còn lại cho phần thưởng khai thác trong tương lai, khóa và các yếu tố hệ sinh thái tổng thể. Ví dụ: 35 tỷ Pi còn lại được ước tính dựa trên dữ liệu hiện có về số dư thực trên thiết bị di động của Pioneers. Một con số chính xác hơn sẽ được xác định bởi tốc độ của mạng KYC và số lượng Pi được di chuyển vào Mainnet trong tương lai. Dữ liệu thêm và mô phỏng liên tục sẽ giúp đánh giá các giả định cơ bản như vậy trong công thức phát hành phần thưởng và do đó, có thể dẫn đến việc điều chỉnh công thức phù hợp với mục tiêu của mạng như đã giải thích ở trên.

supply_limits (expressed in Pi/day) = exp ( − last_day_total_mining_rewards / 1220) • 35,000,000,000

 

Trong đó:

 • supply_limits là kết quả đầu ra của công thức này để phân bổ một lượng Pi cụ thể cho mỗi ngày trong thời gian không xác định trong khi đảm bảo tổng số lượng phát hành trong tương lai sẽ không vượt quá nguồn cung khả dụng còn lại.
 • last_day_total_osystem_rewards bằng với tổng số phần thưởng khai thác Pi được phát vào ngày hôm trước.
 • 1220 là một yếu tố điều chỉnh sẽ được điều chỉnh thêm trong những tháng tới.
 • 35,000,000,000 là 35 tỷ Pi, là số Pi ước tính có sẵn cho những Pioneers khai thác trong tương lai.

Ngày hôm nay B được tính như thế nào?

Báo cáo chính thức tháng 12 cho biết rằng B sẽ được điều chỉnh động để giữ cho việc phát hành phần thưởng khai thác trong giới hạn nguồn cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian có thể là hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, hàng giờ hoặc thậm chí chi tiết hơn. Để đơn giản, chúng tôi đang bắt đầu động thái B hàng tháng, nghĩa là B sẽ không đổi trong một tháng và sẽ được điều chỉnh dựa trên công thức phát hành phần thưởng và hoạt động khai thác của mạng vào cuối mỗi tháng. Bắt đầu với điểm B không đổi trong một tháng giúp những người Tiên phong hiểu được ý nghĩa của:

 • Giới hạn nguồn cung mới, có hiệu lực ngay hôm nay.
 • Cơ chế khai thác mới với phần thưởng mới có hiệu lực vào ngày 14 tháng 3 năm 2022.
 • Bản chất năng động hơn của B tại một thời điểm.

Vì những khái niệm này phức tạp và đều có ảnh hưởng đến phần thưởng khai thác của Pioneer. Đồng thời, khoảng thời gian hàng tháng đủ ngắn để khắc phục bất kỳ khả năng phát hành thừa hoặc thiếu Pi nào khác với công thức phát hành phần thưởng trong khi B đủ ổn định để Pioneer theo dõi và điều chỉnh đóng góp của họ vào mạng để khai thác phần thưởng.

Vì vậy, B mới có hiệu lực ngày hôm nay được tính bằng cách tổng hợp sypply_limit hàng ngày của tháng đầu tiên từ công thức phát hành phần thưởng ở trên và chia nó cho 31 ~ số ngày trong tháng 3 để phân bổ hàng ngày đều trong tháng và chia lại cho tổng hệ số của phần thưởng khai thác của tất cả những Pioneers đang hoạt động vào ngày cuối cùng của tháng 2,  bao gồm bội số phần thưởng nhóm giới thiệu và vòng kết nối bảo mật của họ cũng như bội số ước tính của các phần thưởng khóa, sử dụng ứng dụng và Node trong cơ chế khai thác mới vào tháng 3

Vui lòng tham khảo đến Sách trắng tháng 12, phần công thức khai thác Mainnet để hiểu cách tính B.

Các lần lặp lại tương tự sẽ xảy ra mỗi tháng trở đi. Ví dụ: Vào ngày 1 tháng 4, B sẽ được tính toán lại dựa trên giới hạn cung cấp cho tháng thứ 2 từ công thức này và tổng tất cả các hệ số phần thưởng của tất cả những Pioneers hoạt động từ ngày cuối cùng của tháng 3. B này sẽ không đổi cho đến tháng 4 và cập nhật lại vào ngày 1 tháng 5.

 Khi B không đổi trong một tháng, tổng số Pi thực sự được khai thác hàng tháng sẽ thay đổi theo tổng số đóng góp thực tế của những Pioneers đang khai thác tích cực trong tháng đó. Vào cuối tháng, tổng số Pi thực sự được khai thác sẽ được so sánh với số lượng dự kiến ​​ban đầu của công thức. Bất kỳ sự sai lệch nào giữa 2 con số mỗi tháng sẽ dẫn đến điều chỉnh thêm về nguồn cung Pi còn lại, trong suốt thời gian khai thác vô thời hạn còn lại, cùng với bất kỳ loại điều chỉnh nào khác được giải thích ở trên, ví dụ: 35 tỷ phần thưởng khai thác còn lại được giả định cung cấp.

Do đó, B hàng tháng có khả năng gây ra việc phát hành quá mức hoặc thiếu Pi, dẫn đến sự sai lệch so với công thức phát hành phần thưởng. Nếu độ lệch đó hàng tháng liên tục lớn, mạng có thể chuyển sang phiên bản năng động hơn của mô hình B trong đó việc phát hành Pi hàng tháng không đổi nhưng B được điều chỉnh trên cơ sở kỷ nguyên thời gian chi tiết hơn. Khoảng thời gian để điều chỉnh B theo công thức càng ngắn thì khả năng phát hành thừa hoặc thiếu so với giới hạn nguồn cung được nhắm mục tiêu càng ít và cơ hội sai lệch so với công thức trong khoảng thời gian đó càng ít. Nhiều dữ liệu hơn trên Mainnet và cơ chế khai thác mới sẽ giúp kiểm tra hiệu quả của phiên bản B động hàng tháng hiện tại và xác định xem phiên bản B năng động hơn có cần thiết hay không.

Pioneers có thể làm gì?

Mặc dù tỷ lệ khai thác cơ bản đã giảm, nhưng phần thưởng khai thác mới sẽ sớm ra mắt. Chúng tôi sẽ đưa ra một thông báo khác vào Ngày 14 tháng 3 để khởi động cơ chế khai thác mới và phần thưởng, đồng thời giải thích thêm về cách Pioneer có thể tăng tỷ lệ khai thác cá nhân của họ bằng cách thực hiện các loại đóng góp khác. Cho đến lúc đó, bạn có thể tiếp tục tăng tỷ lệ khai thác cá nhân của mình trong hai tuần tới bằng cách:

 • Tiếp tục khai thác như trước đây để nhận được tỷ lệ khai thác cơ bản mới trên toàn hệ thống.
 • Hoàn thành vòng kết nối bảo mật của bạn để tối đa hóa phần thưởng vòng kết nối bảo mật.
 • Mời bạn bè của bạn khai thác Pi để tăng phần thưởng cho nhóm giới thiệu.
 • Nhắc nhở nhóm giới thiệu hiện tại của bạn khai thác.

Ngoài ra, những Pioneers nên thiết lập cấu hình khóa của họ, xem cách khóa có thể tăng tốc độ khai thác của họ trong giao diện mô phỏng khai thác mới và cam kết cấu hình khóa trước khi cơ chế khai thác mới có hiệu lực vào ngày 14 tháng 3. Vui lòng nhấp vào nút LOCKUPS trên màn hình chính để thiết lập cấu hình khóa của bạn. Tỷ lệ khóa càng cao và thời gian khóa càng lâu thì mức tăng khai thác khóa càng cao.


TOP SÀN GIAO DỊCH UY TÍN
Binance Đăng ký
Gate Đăng ký
MEXC Đăng ký
Houbi Đăng ký
Bybit Đăng ký