Tham gia Testnet Vertex Protocol để có cơ hội nhận Airdrop trong tương lai
Tham gia Testnet Vertex Protocol để có cơ hội nhận Airdrop trong tương lai

Vertex Protocol là 1 giao thức DEX dành cho giao dịch phái sinh và giao dịch giao ngay đa tiền tệ được xây dựng trên Arbitrum.

Với việc xây dựng trên Arbitrum, Vertex cung cấp thông lượng và phí Gas rẻ cần thiết cho một DEX được tạo ra để phục vụ tất cả người dùng DeFi kết hợp với tính bảo mật và tính thanh khoản của Ethereum.

Vertex Protocol đã huy động thành công 8.5 triệu USD vòng Seed do Hack VC dẫn đầu, ngoài ra còn có sự tham gia của Dexterity Capital, Jane Street, Hudson River Trading,…

Vertex Protocol đã huy động thành công 8.5 triệu USD vòng Seed
Vertex Protocol đã huy động thành công 8.5 triệu USD vòng Seed

Hướng dẫn tham gia Testnet

Bước 1: Thêm mạng Arbitrum Goerli vào Ví Metamask

  • Truy cập Overview và kết nối Ví Metamask.
  • Chọn Switch network to Arbitrum và add mạng Arbitrum Goerli vào Metamask.
Chọn Switch network to Arbitrum và add mạng Arbitrum Goerli vào Metamask
Chọn Switch network to Arbitrum và add mạng Arbitrum Goerli vào Metamask

Bước 2: Faucet ETH mạng Arbitrum Goerli làm phí 

Truy cập Faucet.triangleplatform, nhập địa chỉ ví và bấm Request 0.0005 ETH.

Request 0.0005 ETH
Request 0.0005 ETH

Bước 3: Nhận Testnet Fund trên Arbitrum Goerli

Truy cập Vertexprotocol Faucet để Faucet WBTC, USDC, WETH Testnet trên Arbitrum Goerli. Chọn loại Token bạn muốn Claim → Mint Tokens → Bạn sẽ nhận được 10 WBTC, 10 WETH, 100 USDC.

 Claim → Mint Tokens
Claim → Mint Tokens

Sau đó bạn vào Portfolio để Deposit số Tokens Tetsnet này vào nền tảng Vertexprotocol.

Deposit số Tokens Tetsnet này vào nền tảng Vertexprotocol
Deposit số Tokens Tetsnet này vào nền tảng Vertexprotocol

Nhập số lượng → Deposit → Xác nhận trên ví.

 
Nhập số lượng → Deposit → Xác nhận trên ví.
Nhập số lượng → Deposit → Xác nhận trên ví.

Deposit vào xong rồi thì chúng ta tiến hành giao dịch!

Bước 4: Trade trên Vertex

Ở đây có 2 hình thức Trade: Spot và Futures, các bạn cứ thử nghiệm thoải mái tất cả các chức năng như đặt lệnh Spot Limit, Market…Long, Short bên Perpetuals.

Đặt lệnh Limit tại Vertexprotocol
Đặt lệnh Limit tại Vertexprotocol

Thử Limit Short

Limit Short
Limit Short

Thông báo khớp lệnh.

Lệnh đã khớp
Lệnh đã khớp

Để kiểm tra lịch sử lệnh của mình, anh em vào mục Portfolio → chọn History

Để kiểm tra lịch sử lệnh của mình, anh em vào mục Portfolio → chọn History
Để kiểm tra lịch sử lệnh của mình, anh em vào mục Portfolio → chọn History

Bước 5: Gởi Feedback

Truy cập Discord: https://discord.gg/vertexprotocol, chụp 1 bức ảnh đang giao dịch hoặc vào phần Portfolio → History gửi vào kênh.

  • #suggestion
#suggestion: Địa chỉ ví kèm ảnh History
#suggestion: Địa chỉ ví kèm ảnh History
  • #general testnet discussions
#general testnet discussions : Địa chỉ ví kèm ảnh History
#general testnet discussions : Địa chỉ ví kèm ảnh History

Các bạn siêng thực hiện các giao dịch thử nghiệm để tương tác với nền tảng nhé!