Testnet ZkSync 2.0 Goerli trên mạng zkSync
Testnet ZkSync 2.0 Goerli trên mạng zkSync

Trong thời gian vừa qua Aptos đã tiến hành Airdrop cho những người dùng sớm của hệ sinh thái cũng như những người đã giúp đỡ đội ngũ phát triển bằng việc triển khai các Validator. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bước để tham gia hệ sinh thái của zkSync Testnet để có cơ hội nhận Airdrop trong tương lai nhé. Có 2 cách tham gia để đủ điều kiện nhận airdrop của zkSync:

  • Tham gia các sự kiện AMA hàng tuần trên Discord. Bạn sẽ nhận được POAP để minh chứng cho việc tham dự.
  • Sử dụng các sản phẩm trên zKSync Testnet.

Hướng dẫn nhận POAP zkSync 

Tham gia kênh Discord: Tại đây sẽ có thông báo về một số sự kiện mà bạn nên tham gia và có một số lưu ý sau:

  • Tham dự sự kiện và đảm bảo không bị ngắt kết nối trong 10 phút đầu tiên.
  • Ở lại sự kiện tối thiểu 15 phút.
  • Không sử dụng 2 tài khoản trên 1 thiết bị.
  • Không tham gia kênh âm thanh quá sớm vì có thể bị ban.

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm trên zkSync Testnet

Bước 1: Thêm mạng lưới của zkSync

Đầu tiên chúng ta phải thêm mạng lưới của zkSync. Truy cập: Chainlist mở chức năng thêm mạng Testnet và tìm kiếm zkSync. Sau đó bạn có thể kết nối ví và thêm mạng lưới vào ví của mình.

Thêm Network vào Metamask
Thêm Network vào Metamask

Bước 2: Nhận ETH Testnet trên mạng ETH Goerli tại các trang sau:

Bước 3: Sử dụng cầu của zkSync để chuyển ETH từ Goerli qua zkSync Testnet.

Chuyển ETH Testnet qua ZKSYNC
Chuyển ETH Testnet qua ZKSYNC

Xác nhận trên ví Metamask và đợi quá trình chuyển đổi thành công.

Đang chuyển đổi Test ETh qua ZKSYNC
Đang chuyển đổi Test ETh qua ZKSYNC

Quá trình này có thể tốn 5-10 phút.

 
Quá trình này có thể tốn 5-10 phút.
Quá trình này có thể tốn 5-10 phút.

Nạp thành công

Nạp thành công
Nạp thành công

 

Tiếp tục các bạn chuyển ngược ETH từ ZkSync qua Goerli để tương tác với nền tảng ZkSync Testnet.

Rút ETH Test từ ZkSync qua Goerli
Rút ETH Test từ ZkSync qua Goerli

Bước 4: Sử dụng một số dApp trên nền tảng như:

Có 1 số nền tảng đang Test hoặc Offline thì các bạn bỏ qua. Các bạn có thể them khảo về hệ sinh thái của ZkSync tại đây: Ecosystem.zksync.io

  Note: Mạng Testnet nên nhiều lúc chậm chạp, quay vòng vòng, các bạn kiên nhẫn nhé!