Sau khi giá Bitcoin giảm từ vùng 48k USD xuống thấp nhất gần đây là 39.2k USD thì giá đã chạm đường Trendline tăng như hình bên dưới.

Phân tích BTCUSD 13-04-2022, biểu đồ Tradingview
Phân tích BTCUSD 13-04-2022, biểu đồ Tradingview

Theo phân tích kỹ thuật chúng ta thấy rằng phân kỳ giữa giá và RSI đã xảy ra, MACD đang âm và kỳ vọng giá đảo chiều trong thời gian tới.

 
Phân tích BTCUSD 13-04-2022, biểu đồ Tradingview
Phân tích BTCUSD 13-04-2022, biểu đồ Tradingview

Xét về chỉ số sợ hãi và tham lam của thị trường thì chúng ta đang có chỉ số 25 tức là sợ hãi tột độ.

Chỉ số sợ hãi & tham lam trong thị trường tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi & tham lam trong thị trường tiền mã hóa

Cho nên vùng này rất thích hợp để tiếp tục mua vào đối với Bitcoin và cả những Altcoin tốt! Nhưng hãy luôn luôn đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra khi Bitcoin phá vỡ hỗ trợ này thì có thể về những vùng giá thấp hơn trong tương lai gần ở vùng 37.7k USD và 33k USD.

Phân tích BTCUSD 13-04-2022, biểu đồ Tradingview
Phân tích BTCUSD 13-04-2022, biểu đồ Tradingview