Thị trường Token không thể thay thế ~ NFT lớn nhất Opensea có kế hoạch bổ sung hỗ trợ Solana vào tháng 4. Tin tức này xuất hiện sau vô số tin đồn cho biết công ty sẽ bổ sung thêm Solana trong tương lai gần.

Opensea xác nhận sự hỗ trợ của Solana sau vô số tin đồn và suy đoán

Opensea đã xác nhận rằng họ sẽ bổ sung hỗ trợ Solana ~ SOL vào tháng 4, theo một Video giới thiệu mà công ty đã Tweet vào ngày 29 tháng 3.


Opensea là thị trường NFT lớn nhất mọi thời đại với 23.5 tỷ USD được bán cho đến nay. 23.5 tỷ USD là giữa 1.417.562 nhà giao dịch và giao dịch bán NFT trung bình trên Opensea trong tuần này là khoảng 930.59 USD cho mỗi NFT.

Opensea đã hỗ trợ 3 mạng Blockchain bao gồm Ethereum, Klaytn và Polygon. Solana sẽ là sự bổ sung Blockchain thứ 4 cho dòng giao thức hiện tại của thị trường NFT.

 

Solana là tiền mã hóa lớn thứ 7 tại thời điểm viết bài, về giá trị vốn hóa thị trường và là đồng tiền nền tảng hợp đồng thông minh lớn thứ 3 về giá trị thị trường. Giá trị của SOL đã tăng 33.1% trong tuần trước so với Usd và tính đến thời điểm hiện tại, SOL đã tăng 537%.

Sự hỗ trợ Solana của Opensea đã được một số người mong đợi và tin đồn bắt đầu lan truyền về hỗ trợ ví Phantom, một loại ví dựa trên Solana khi người ủng hộ Solana @bhaleyart đã Tweet về nó vào giữa tháng 11 năm 2021.