Microsoft đã bắt đầu tìm kiếm Giám đốc Phát triển Kinh doanh để thúc đẩy sự phát triển của tiền mã hóa và các nỗ lực Web3.

Vị trí này, thuộc nhóm AI và Các công nghệ mới nổi của Microsoft, chịu trách nhiệm về sự phát triển của các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft, với sự hiểu biết về thị trường Web 3.0 cần thiết để giúp gã khổng lồ công nghệ điều hướng không gian mới nổi.

Người được bổ nhiệm mới cũng sẽ giúp đặt nền tảng để hỗ trợ và cung cấp thông tin cho chiến lược Web 3.0 của Microsoft cùng với việc phát triển tốt hơn tầm nhìn, chiến lược và lộ trình cho cấu trúc đối tác Web3 của Microsoft .

Ngoài ra, vai trò này yêu cầu một ứng viên có kiến thức làm việc về các không gian mới nổi khác như DeFiNFT và DAO cho thấy rằng Microsoft có thể đang làm việc chặt chẽ trong các không gian này để giải mã các chiến lược tăng trưởng tốt nhất.

Việc tìm kiếm của Microsoft đã bắt đầu vào ngày hôm qua khi người đồng sáng lập bộ phận Blockchain và lãnh đạo chuyển đổi kỹ thuật số hiện tại – Yorke E. Rhodes III,  đăng công việc trên Twitter.

Nhiều thông tin đã được tiết lộ về kế hoạch của Microsoft với tiền mã hóa và Blockchain trong mô tả công việc. Tuy nhiên, trang LinkedIn của Rhodes cung cấp thêm thông tin chi tiết về bộ phận Blockchain của nó.

Mô tả cho biết:

Với tư cách là người đồng sáng lập và thành viên cốt lõi trong nhóm tập trung vào chiến lược Blockchain của chúng tôi, chúng tôi xem xét toàn bộ công ty về mức độ ưu tiên tài sản và nguồn lực để nâng cấp sân chơi và điều chỉnh các sản phẩm để thêm lợi ích từ Blockchain.

Việc mua lại trò chơi khổng lồ vào tháng 1 của Microsoft là Blizzard Games cũng cho thấy tham vọng của họ trong Metaverse , nói rằng việc sáp nhập sẽ giúp cung cấp các khối xây dựng cho Metaverse một điểm thu hút lớn đối với các thương hiệu và công ty đang tìm cách tận dụng cuộc đua đất kỹ thuật số đất.