Vào ngày 6 tháng 4, dữ liệu Onchain cho thấy ví Bitcoin của Luna Foundation Guard ~ LFG đã nhận thêm 4.130 Bitcoin vào ví của họ. Tổng số lượng Bitcoin có trị giá khoảng 175 triệu USD tại thời điểm chuyển. Nâng tổng số lượng Bitcoin đang dự trữ cho UST ~39.897 BTC. Xem ví.
Ví Bitcoin của Luna Foundation Guard ngày 11-04-2022
Bitcoin của Luna Foundation Guard ngày 11-04-2022

Luna Foundation Guard tiếp tục trung thành với nhiệm vụ mua số Bitcoin trị giá 10 tỷ USD và trở thành tổ chức nắm giữ BTC lớn thứ 2 sau Satoshi Nakamoto.

Lượng Bitcoin sau này tương đương khoảng 1.7 tỷ USD theo giá hiện tại. Do đó điều này có nghĩa là Luna Foundation Guard vẫn phải mua thêm 8.3 tỷ USD BTC để hoàn thành nhiệm vụ đã đề cập trước đó là nắm giữ 10 tỷ USD Bitcoin và trở thành người nắm giữ Bitcoin lớn thứ 2 sau Satoshi Nakamoto.

Giá Bitcoin không tăng sau khi mua 4.130 BTC

Về mặt hành động giá, việc mua 4.130 Bitcoin của Luna Foundation Guard không gây ra phản ứng bất ngờ trên thị trường. Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang củng cố trên mức hỗ trợ quan trọng 42.000 USD. 2 đường MA 50 và MA 100 đang có sự giao nhau ở vùng giá này.

 
Giá Bitcoin 11-04-2022
Giá Bitcoin 11-04-2022

Nhìn lướt qua biểu đồ BTC/USDT hàng ngày cho thấy rằng MFI và RSI nằm trong vùng trung lập ở các giá trị lần lượt là 20 và 44.

MFI và RSSI đang ở khu vực trung lập
MFI và RSSI đang ở khu vực trung lập

Tuy nhiên, chỉ báo MACD hàng ngày cho thấy việc bán liên tục có thể đe dọa sự sụp đổ của vùng hỗ trợ 42.000 USD.

MACD báo hiệu lực bán vẫn tiếp tục diễn ra
MACD báo hiệu lực bán vẫn tiếp tục diễn ra

Nếu Bitcoin không giữ được mức quan trọng này trong thời gian đóng cửa hàng tuần vào cuối ngày hôm nay, nó có thể tiếp tục xuống vùng 40.000 USD hoặc thậm chí 39.000 USd. Trong trường hợp giữ 42.000 USD, Bitcoin một lần nữa có thể cố gắng phá vỡ vùng kháng cự 48.000 USD trùng với vị trí của đường MA 200 ngày. Phá vỡ thành công 48.000 USD, Bitcoin có thể tiến tới 50.000 USD hoặc thậm chí cao hơn trong những ngày tiếp theo.

 Hữu ích cho bạn:

TOP SÀN GIAO DỊCH UY TÍN
Binance Đăng ký
Gate Đăng ký
MEXC Đăng ký
Houbi Đăng ký
Bybit Đăng ký