Hướng dẫn tham gia kiếm Airdrop tiềm năng từ zk.money
Hướng dẫn tham gia kiếm Airdrop tiềm năng từ zk.money

zk.money là một ứng dụng bảo mật Lớp 2 cho phép người dùng chuyển ETH, DAI và renBTC một cách riêng tư. Nó được xây dựng dựa trên mạng Aztec, một bản tổng hợp ZK trên Ethereum. Aztec có thể so sánh với zkSync nhưng tập trung vào quyền riêng tư.

zk.money và mạng Aztec đã hoạt động trên mainnet. Vì chưa có Token nào cho cả hai dự án, người dùng ban đầu có thể được thưởng Airdrop sau này. Phí Gas Ethereum hiện tại cũng đang thấp vì vậy đây có thể là thời điểm tốt để trải nghiệm dự án.

  Note: Đây là một ứng cử viên Airdrop tiềm năng. Không có xác nhận nào từ dự án rằng họ sẽ phát hành Token hoặc Airdrop cho người dùng.

Chúng tôi sẽ làm việc trên mạng chính Ethereum. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn có ETH trên địa chỉ mạng chính Ethereum của mình. 0.01 ETH là cần thiết cho khoản tiền gửi tối thiểu để mở tài khoản zk.money và một số ETH cho phí Gas ~ <0.01 $ETH.

Bước 1: Đăng Ký

Truy Signup và đăng ký bằng ví của bạn. Kết nối với Metamsk và Sign sau đó chọn tên người dùng của bạn và đăng ký. Nhấp vào Register:

Đăng ký Username với zk.money
Đăng ký Username với zk.money

Bây giờ, hãy đợi vài phút để tài khoản của bạn được tạo.

 
Đăng ký Username với zk.money
Đăng ký Username với zk.money

Bước 2: Nạp tiền

Bạn cần phải nạp vào ít nhất 0.01 ETH để đăng ký. Nhấp vào Deposit:

Nạp ETH vào zk.money
Nạp ETH vào zk.money

Bước 3: Shield

Bây giờ bạn có thể Shield cho chính bạn. ETH của bạn bây giờ đã chuyển đổi thành zkETH. Chọn số tiền bạn muốn gửi, phí và người nhận là chính bạn.

  • Nhấp Shield.
Shield ETH
Shield ETH
  • Nhấp Next.
  • Nhấp Confirm Shield.
Shield ETH
Shield ETH

Sau đó, bạn sẽ thấy một chấm màu vàng gần số dư của mình, có nghĩa là giao dịch vẫn đang chờ hoàn thành. Sau khi hoàn thành, các bạn vào Earn.

Lending zkETH
Lending zkETH

 

Bạn có thể chọn Lend zkETh với AAVE, số zkETH của bạn sẽ được đổi thành zkwa2WETH.

Lending zkETH thông qua AAVE
Lending zkETH thông qua AAVE

Sau khi thao tác thành công, các bạn kiểm tra lại ví tại Wallet.

zk.money Wallet
zk.money Wallet

Vậy là xong nhé, phí hơi chát vì mạng Ethereum nên các bạn cân nhắc!