Hướng dẫn Testnet dự án Taiko cơ hội nhận Airdrop
Hướng dẫn Testnet dự án Taiko cơ hội nhận Airdrop

Taiko là dự án sử dụng công nghệ ZK-Rollup giúp mở rộng quy mô Ethereum bằng cách hỗ trợ các Opcode EVM của layer 2. Mã token của Taiko là $TKO, người dùng sớm và người hỗ trợ dự án đủ điều kiện có thể nhận Airdrop trong tương lai. Hiện tại phần thưởng là nhận huy hiệu POAP từ dự án.

Để nhận được huy hiệu POAP thì phải đáp ứng 2 trong 3 điều kiện dưới trước 31-01-2023.

 • Tương tác với hợp đồng: Ví dụ như tương tác với Dapp, triển khai hợp đồng…
 • Chuyển khoản giữa các tài khoản.
 • Deploy contracts dành cho MAC or Linux, VPS.

Bước 1: Thêm mạng và Faucet Token

Mở Metamask, chọn vào Network →  Add network → Chọn Thêm mạng theo cách thủ công hoặc Add tự động tại đây.

Taiko RPC Layer 1

 • Network name: Ethereum A1
 • New RPC URL : https://l1rpc.a1.taiko.xyz
 • Chain ID: 31338
 • Currency symbol: ETH
 • Block explorer URL: https://l1explorer.a1.taiko.xyz

Taiko RPC Layer 2

 • Network name: Taiko A1
 • New RPC URL: https://l2rpc.a1.taiko.xyz
 • Chain ID: 167003
 • Currency symbol : ETH
 • Block explorer URL: https://l2explorer.a1.taiko.xyz

Faucet token tại 2 địa chỉ sau:

 1. Ethereum (Taiko’s Private L1)    Faucet

Click vào Make a tweet

Faucet Token ETH Taiko
Faucet Token ETH Taiko

Nhớ đổi địa chỉ 0x0000...000 thành địa chỉ ví của bạn.

Faucet Token ETH Taiko
Faucet Token ETH Taiko

Bước 2: Test tính năng Bridge

 • Truy cập cầu: https://bridge.a1.taiko.xyz
 • Kết nối ví → Chọn mạng nguồn và mạng đích, nhập số lượng → Bridge
est tính năng Bridge Taiko
Test tính năng Bridge Taiko

Xem trạng thái ở Tab Transactions 

 
Xem trạng thái ở Tab Transactions 
Xem trạng thái ở Tab Transactions

Việc chuyển từ L2 sang L1 có thể mất một lúc vì Taiko có độ trễ vài giờ trong việc đồng bộ hóa.

Đối với việc chuyển cầu từ mạng Ethereum A1 sang Taiko A1 phải tiến hành vào Tab Transactions để Claim Token như hình.

Test tính năng Bridge Taiko
Test tính năng Bridge Taiko

Đã chuyển qua trạng thái Claimed:

Hiện đã Claimed
Hiện đã Claimed

Bước 3: Gửi ETH sang Accounts khác

Gởi từ ví Metamask, anh em có thể thử gởi vô địa chỉ này: 

0x89c96fF762996CdD78e4cC104B2DCcb20a80fA03

Bước 4: Deploy contracts dành cho MAC or Linux, VPS.

XEM TẠI ĐÂY

Bước 5: Feedback với dự án

Join discord dự án:  Gửi feedback ở #testnest-feedback

Gửi feedback ở #testnest-feedback
Gửi feedback ở #testnest-feedback

Kiểm tra trạng thái Testnet của Taiko Protocol