Đại lý vé máy bay giá rẻ nhất cả nước Nương Huỳnh
Nhận phần thưởng sàn Bybit

@PiCoreTeam
Hôm nay, chúng tôi sẽ công bố kế hoạch phát hành chung của loại hình khai thác mới. Giai đoạn đầu tiên của cơ chế khai thác mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Nhấn vào READ MORE để tìm hiểu thêm chi tiết về kế hoạch phát hành. Khai thác với tỷ lệ cao hơn trong khi bạn có thể. Khai thác vui vẻ!

Kế hoạch phát hành khai thác mới

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2021, chúng tôi ra mắt Mainnet cùng với các chương mới của sách trắng Pi được cập nhật. Trong chương Mô hình Token  và khai thác, đã truyền đạt mô hình cung cấp của Pi, cơ chế khai thác mới và phần thưởng khai thác trong giới hạn nguồn cung cấp. Vui lòng đọc lại các thông tin trong bài viết trên Tradevn.net về thông báo Mainnet của Pi Network.

Như đã nêu trong Sách trắng tháng 12, nguồn cung cấp phần thưởng khai thác là 65 tỷ Pi, bao gồm phần thưởng mà Pioneers đã khai thác trong giai đoạn tiền Mainnet và phần thưởng cho việc khai thác trong tương lai thông qua cơ chế khai thác mới.

Phân bổ cộng đồng Phân phối cộng đồng Pi
Phần thưởng khai thác trước Mainnet ~ 20 tỷ Pi
Phần thưởng khai thác Mainnet ~ 45 tỷ Pi
Dự trữ nhóm thanh khoản ~ 5 tỷ Pi
Quỹ dự phòng ~ 10 tỷ Pi

Cơ chế khai thác mới nhằm khuyến khích nhiều loại và số lượng đóng góp hơn từ những Pioneers cho mạng cần thiết cho giai đoạn Mainnet của nó. Việc phát hành phần thưởng mạng về sau và giới hạn cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định sẽ dựa trên công thức giảm dần.

Pi Core Team đã làm việc trên công thức phát hành phần thưởng thông qua mô hình kinh tế và mô phỏng. Phiên bản đầu tiên của công thức cụ thể sẽ được phát hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Cùng ngày, Pi Network cũng sẽ áp dụng bước đầu tiên của cơ chế khai thác mới. Vì công thức phát hành phần thưởng mạng là một hàm giảm dần, tỷ lệ khai thác cơ bản trên toàn hệ thống sẽ giảm dựa trên tính toán được chỉ định trong Sách trắng tháng 12. Do đó, hãy khai thác và nhắc nhở nhóm của bạn khai thác với tỷ lệ cao hơn trong khi bạn có thể khai thác trước ngày 1 tháng 3.

Việc mạng lưới áp dụng cơ chế khai thác mới sẽ độc lập và song song với việc di chuyển hàng loạt sang Blockchain Mainnet. Cơ chế khai thác mới bao gồm hai khía cạnh chính: 

 
  1. Giới hạn cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định.
  2. Phần thưởng khai thác mới trong cơ chế khai thác mới.

Trong khi quá trình di chuyển KYC và Mainnet đang diễn ra, mạng sẽ đồng thời tuân theo dòng thời gian bên dưới để đưa từng khía cạnh của cơ chế khai thác mới vào hiệu lực.

Ngày 1 tháng 3 năm 2022

Công thức phát hành phần thưởng xác định giới hạn cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định sẽ có hiệu lực. Tỷ lệ khai thác cơ bản trên toàn hệ thống sẽ được giảm dựa trên giới hạn nguồn cung. Mặt khác, cơ chế khai thác vẫn giữ nguyên cho đến ngày 14 tháng 3.

Ngày 14 tháng 3 năm 2022

Cơ chế khai thác mới bao gồm các loại phần thưởng mới được chỉ định theo công thức tương ứng của chúng trong Sách trắng tháng 12 sẽ có hiệu lực. Những Pioneers sẽ có thể tăng tỷ lệ khai thác cá nhân của họ bằng cách thực hiện các loại đóng góp đa dạng cho mạng.

Cơ chế khai thác mới sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho mạng lưới. Khai thác với tỷ lệ cao hơn trong khi bạn có thể. Khai thác vui vẻ!