Một dự án luật mới được trình bày tại Thượng viện Argentina đang tìm cách kiếm tiền để trả một phần khoản nợ mà quốc gia này đang nợ Quỹ Tiền tệ Quốc tế ~ IMF. Dự án, đang được thúc đẩy bởi các thành viên của đảng cầm quyền, sẽ quy định rằng công dân Argentina phải trả thuế cho một số tài sản được nắm giữ bên ngoài đất nước, bao gồm cả tiền mã hóa.

Dự án luật của Argentina đánh thuế tài sản nước ngoài

Một dự án luật mới được trình bày tại thượng viện Argentina đề xuất phương thức trả khoản nợ hơn 44 tỷ USD mà nước này nợ Quỹ Tiền tệ Quốc tế ~ IMF. Luật có tên Quỹ quốc gia xóa nợ với IMF, thực hiện một hệ thống mà nếu được thông qua, sẽ đánh thuế một số tài sản chính mà người Argentina sở hữu ở nước ngoài.

Theo dự án, tất cả các loại tài sản bên ngoài quốc gia sẽ bị đánh thuế, bao gồm bất kỳ số lượng tiền tệ Fiat, tài sản, cổ phiếu, tín dụng và tiền mã hóa nào, tạo thành đầu vào khẩn cấp đến từ những hàng hóa không được khai báo bên ngoài quốc gia này. Việc thanh toán các khoản thuế này sẽ phải bằng USD, được gửi trực tiếp vào tài khoản của cơ quan thuế Argentina ~ AFIP.

Phần trăm và chiến lược

Công dân Argentina sẽ phải trả một tỷ lệ nhất định giá trị của các khoản tiền này tùy thuộc vào cách thức và khoảng thời gian mà họ khai báo tài sản và tiền mã hóa của mình với cơ quan thuế. Điều thứ 9 trong đề xuất luật tuyên bố:

Khoản đóng góp mà người nộp thuế phải trả được nêu trong Điều 6 sẽ là khoản đóng góp do việc áp dụng, trên tất cả các đối tượng tài sản của luật này, tỷ lệ là 20%.

 

Tỷ lệ này áp dụng cho tất cả người nộp thuế kê khai các tài sản này một cách tự nguyện trong sáu tháng sau khi luật được thông qua. Sau khi khoảng thời gian này kết thúc, tỷ lệ áp dụng theo luật sẽ tăng lên 35% giá trị của hàng hóa, cổ phiếu và tiền mã hóa được giữ bên ngoài quốc gia. Trong những trường hợp khác, tỷ lệ này có thể lên tới 50%.

Các hình phạt được đề xuất cho việc không tuân thủ các nhiệm vụ được tuyên bố trong luật bao gồm thời gian ngồi tù và tiền phạt. Để có đủ dữ liệu cho việc thực thi, cộng tác viên tức là người có bằng chứng để chỉ ra những kẻ phạm tội cũng được xác định trong dự án. Cộng tác viên nhận được một phần kinh phí do cơ quan thuế thu, có thể cao tới 30% tùy theo mức độ quan trọng của vụ việc được kiểm tra.

Nguồn: News.bitcoin.com


Thông tin tổng hợp từ: bitcoin | finbold | forkast | cryptopotato | techcrunch... Hãy tặng chúng tôi một lượt hoặc chia sẻ + bình luận nhé!


Thông tin tổng hợp từ: bitcoin | finbold | forkast | cryptopotato | techcrunch... Hãy tặng chúng tôi một lượt hoặc chia sẻ + bình luận nhé!


 Hữu ích cho bạn:

TOP SÀN GIAO DỊCH UY TÍN
Binance Hướng dẫn Đăng ký
Gate Hướng dẫn Đăng ký
MEXC Hướng dẫn Đăng ký
Houbi Hướng dẫn Đăng ký
FTX Hướng dẫn Đăng ký
Bybit Hướng dẫn Đăng ký