Mình xin tổng hợp 1 số nội dung trao đổi của Tiến sĩ Nicolas đối với những câu hỏi của anh em Pioneers trên kênh Developers vào 21-03-2022, các bạn theo dõi nhé!

@Mikigez
Tôi có một Node đang chạy nhưng không có phần thưởng Node, ai đó có thể cho tôi biết tại sao không?
@nicolas
Bạn phân loại đây là một lỗi. Chúng tôi đang làm nó.


@A7medAl7aj
Xin chào quản trị viên, tôi có yêu cầu.
Liệu ví Pi của chúng tôi có thể nhận được nhiều loại tiền mã hóa khác nhau ngay cả từ các nền tảng khác (ECR2, Avax … vv) trên Mainnet mở của Pi?

@A7medAl7aj
Vì chúng tôi nghĩ rằng nó là ví an toàn nhất (sử dụng cụm mật khẩu ngay cả trong ứng dụng của nó).

@nicolas
Ban đầu, chúng tôi đang tập trung vào chính Pi, nhưng ví được thiết kế để có thể hỗ trợ tất cả các loại tiền mã hóa và chúng tôi sẽ xem xét thêm chức năng này.

 

nguyenkimluu
Ông Nicolas thân mến, hiện tại chúng tôi thấy rất ít người nhận được KYC, quá trình này diễn ra rất chậm và KYC sẽ nhanh hơn trong tuần này?

@nicolas
Có nó sẽ tăng tốc. Tốc độ phụ thuộc vào số lượng trình xác thực có. Người xác thực được rút ra từ nhóm những người đã tự hoàn thành KYC. Điều tốt là càng có nhiều người hoàn thành KYC thì càng có nhiều trình xác nhận khả dụng và càng nhiều người có thể được KYC. Đó là một vòng lặp tích cực.


@JIMGENN 
2022/3/15 2.09 phần thưởng Node
2022/3/16 2.09 phần thưởng Node
2022/3/17 2.02 phần thưởng Node
2022/3/18 1,98 phần thưởng Node
2022/3/19 0,2 phần thưởng Node
2022/3/20 0,2 phần thưởng Node
Tại sao phần thưởng Nodegiảm quá nhiều? Tôi chạy 24 * 7, IP tĩnh, CPU 12C/24t.

@nicolas
Có một vấn đề, chúng tôi đang điều tra. Mong đợi phần thưởng của các Nodecho các Nodes đáng tin cậy tốt sẽ tăng lên khi chúng ta hoàn thành việc điều chỉnh.