Việt Nam đang tạo khung pháp lý cho tiền mã hóa. Phó Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo các Bộ tài chính, Tư pháp và Thông tin & Truyền thông làm việc với Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, về khuôn khổ pháp lý cho thị trường tiền mã hóa.

Việt Nam tạo khung pháp lý cho tiền mã hóa

  • Tuần trước, Phó thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khải đã thông báo cho ba bộ chỉ đạo làm việc với ngân hàng trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khác để xây dựng khuôn khổ pháp lý cho tiền mã hóa. 3 Bộ gồm Bộ Tài chính, Tư pháp và Thông tin & Truyền thông.
  • Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với các cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng Trung ương để xác định các quy định cụ thể cần sửa đổi, bổ sung, ban hành cũng như đề xuất khung thời gian cụ thể. để thực hiện.
  • Khung pháp lý cho tiền mã hóa sẽ được tạo ra theo các chi tiết được nêu trong Quyết định 1255, do thủ tướng Việt Nam ban hành vào ngày 21 tháng 8 năm 2017. Quyết định 1255 phê duyệt kế hoạch phát triển khung pháp lý để quản lý và xử lý tài sản ảo, tiền tệ kỹ thuật số và tiền ảo.
  • Một số đề xuất để điều chỉnh tiền mã hóa đã được đưa ra vào tháng 11 năm 2018 nhưng không có quyết định nào được đưa ra. Các báo cáo chỉ ra rằng các cơ quan quản lý Việt Nam không có chung quan điểm về cách điều tiết tiền mã hóa.
  • Theo báo cáo của chính phủ về việc thực hiện Quyết định 1255 ngày 17 tháng 2 năm 2021, Bộ Tài chính đã thành lập một nhóm nghiên cứu về tài sản tiền mã hóa với mục đích đưa ra các khuyến nghị về khuôn khổ pháp lý để giám sát các hoạt động phát hành và giao dịch tiền mã hóa.
  • Trong khi đó, sở hữu tiền mã hóa ở Việt Nam đã tăng đáng kể trong những năm qua. Nghiên cứu của Triple A cho thấy hơn 5.9 triệu người, tương đương 6.1% tổng dân số Việt Nam hiện đang sở hữu tiền mã hóa. Một cuộc khảo sát của Finder.com cho thấy những người Việt Nam được hỏi có tỷ lệ sở hữu tiền mã hóa cao nhất.
Việt Nam có tỷ lệ sở hữu tiền mã hóa cao nhất
Việt Nam có tỷ lệ sở hữu tiền mã hóa cao nhất

 

 

TOP SÀN GIAO DỊCH UY TÍN
Binance Đăng ký
Gate Đăng ký
MEXC Đăng ký
Houbi Đăng ký
Bybit Đăng ký