Đại lý vé máy bay giá rẻ nhất cả nước Nương Huỳnh
Nhận phần thưởng sàn Bybit

Tầm nhìn của Pi Network là xây dựng một hệ sinh thái ngang hàng và trải nghiệm trực tuyến toàn diện, được thúc đẩy bởi tiền mã hóa Pi. Nhất quán với tầm nhìn này, Pi Network có sẵn cho càng nhiều Pioneers càng tốt, tuân thủ các quy định hiện hành của chính phủ ở các quốc gia và khu vực nơi Pi Network hoạt động.

Do đó, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ liên lạc cá nhân và giao dịch tiền mã hóa cho tất cả những người Pioneers nếu được phép. Tuy nhiên, người dùng Pi Network ở Cuba, Iran và các vùng Crimea, Donetsk và Luhansk của Ukraine sẽ không thể truy cập một số khía cạnh của dịch vụ của chúng tôi. Phiên bản sửa đổi của ứng dụng sẽ sớm được phát hành cho các quốc gia và khu vực này. Phiên bản này sẽ trình bày chi tiết các hạn chế dựa trên tính năng và khả năng truy cập. Xin lưu ý rằng bất kỳ điểm nào mà Pioneers tích lũy được ở Cuba, Iran và các vùng Crimea, Donetsk và Luhansk của Ukraine trong giai đoạn thử nghiệm Beta của chúng tôi trước ngày 28 tháng 12 năm 2021 sẽ được giữ lại dưới dạng Điểm danh tiếng không có giá trị. Họ sẽ không thể tích lũy thêm Điểm danh tiếng sau ngày 28 tháng 12 năm 2021. Xin lưu ý rằng các luật và quy định này thường xuyên thay đổi do những thay đổi về công nghệ, chính sách và các sự kiện chính trị. Pi Network mong muốn cung cấp cho Pioneers của chúng tôi ở các quốc gia và khu vực bị hạn chế quyền truy cập vào các tính năng bổ sung nếu được cho phép theo luật và quy định hiện hành.

Nếu bạn là hai công dân hoặc nếu bạn là công dân của một quốc gia và thường trú nhân của một quốc gia khác, vui lòng tiến hành quy trình KYC của chúng tôi để xác định bạn có đủ điều kiện để truy cập các tính năng bổ sung hay không.

Pi Network vẫn cam kết thực hiện sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng một hệ sinh thái ngang hàng toàn diện. Tuy nhiên, việc tuân thủ luật pháp và quy định là hoàn toàn cần thiết cho sự tồn tại của mạng lưới và lợi ích của tất cả những Pioneers trên toàn thế giới. Chúng tôi chân thành thông cảm với tất cả các Pioneers bị ảnh hưởng bởi các luật này. Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các luật và quy định và hy vọng có thể cung cấp cho Pioneers ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi luật và quy định hiện hành quyền truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi trong tương lai. Để biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập trang Web của Văn phòng quy định kiểm soát tài sản nước ngoài.

Hiện tại, không cung cấp dịch vụ cho người dùng từ các quốc gia sau: Cộng hòa Sudan, Cộng hòa Ả Rập Syria, Triều Tiên, Cộng hòa Hồi giáo Iran, Cộng hòa Liberia, Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Cote d’Ivoire, Cộng hòa Bắc Macedonia, Cộng hòa Nam Sudan, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Zimbabwe, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Albania, Cộng hòa Liban, Bang Lybia, Bang Eritrea, Cộng hòa Liên bang Somalia, Cộng hòa Liên bang Myanmar, Cộng hòa Yemen, Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan, Cộng hòa Iraq, Bosnia và Herzegovina, Cộng hòa Burundi, Cộng hòa Chad, Cộng hòa Venezuela.

Lưu ý: Thông báo này chỉ áp dụng cho những Pioneers cư trú ở Cuba, Iran và các khu vực Crimea, Donetsk và Luhansk của Ukraine, bao gồm MegaMods và Mods. Pi Network đang tuân thủ chặt chẽ các luật trừng phạt đang phát triển và sẽ thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Văn bản Tiếng Anh

Note: This message only applies to Pioneers residing in Cuba, Iran, and the Crimea, Donetsk, and Luhansk regions of Ukraine, including MegaMods and Moderators. Pi Network is closely following the evolving sanctions laws and will implement any resulting changes.

Pi Network’s vision is to build an inclusive peer-to-peer ecosystem and online experience, fueled by the Pi cryptocurrency. Consistent with this vision, Pi Network is available for as many Pioneers as possible in compliance with applicable government regulations in the countries and regions where Pi Network operates.

 

Therefore, we are providing a personal communications service and cryptocurrency transactions to all Pioneers where permitted. However, PI Network users in Cuba, Iran, and the Crimea, Donetsk, and Luhansk regions of Ukraine will not be able to access certain aspects of our service. A revised version of the app will be released soon for these countries and regions that will detail the feature-based restrictions and accessibility. Please note that any points accrued by Pioneers in Cuba, Iran, and the Crimea, Donetsk, and Luhansk regions of Ukraine during our beta test period prior to December 28, 2021 will be retained in the form of Reputation Points that have no value. They will not be able to accrue additional Reputation Points after December 28, 2021. Please keep In mind that these laws and regulations change frequently due to changes in technology, policy and political events. Pi Network looks forward to offering our Pioneers in restricted countries and regions access to additional features if authorized under applicable laws and regulations.

If you are a dual citizen, or if you are a citizen of one country and permanent resident of another country, please proceed with our KYC process in order to determine your eligibility to access additional features.

PI Network remains committed to our mission of building an inclusive peer-to-peer ecosystem. However, compliance with the laws and regulations is absolutely essential to the existence of the network and the Interests of all Pioneers around the world. We sincerely sympathize with all the Pioneers who are affected by these laws. We will continue to closely monitor the laws and regulations and hope to be able to provide Pioneers In regions Impacted by applicable laws and regulations access to our services In the future. For additional Information, you may wish to visit the Office of Foreign Assets Control Regulations’ website.

Currently, does not provide services for users from the following countries: Republic of The Sudan, The Syrian Arab Republic, North Korea (Democratic People’s Republic of Korea), Islamic Republic of Iran, Republic of Liberia, The Republic of Cuba, The Republic of Cote d’Ivoire, The Republic of North Macedonia, The Republic of South Sudan, Republic of Belarus, The Republic of Congo, The Democratic Republic of the Congo, The Republic of Zimbabwe, Central African Republic, Republic of Albania, Republic of Lebanon, State of Lybia, The State of Eritrea, The Federal Republic of Somalia, The Republic of the Union of Myanmar, Yemen Republic, The Islamic Republic of Afghanistan, Republic of Iraq, Bosnia and Herzegovina, The Republic of Burundi, Republic of Chad, Bolivarian Republic of Venezuela.

Thông báo Pioneers các nước chịu áp dụng pháp lý

Pi Network cung cấp các dịch vụ liên lạc cá nhân và giao dịch tiền mã hóa nếu được phép theo luật và quy định hiện hành. Một số khía cạnh của dịch vụ của chúng tôi hiện không khả dụng ở khu vực của bạn. Xin lưu ý rằng bất kỳ điểm nào mà Pioneers tích lũy được trong giai đoạn thử nghiệm Beta của chúng tôi trước ngày 28 tháng 12 năm 2021 sẽ được giữ lại dưới dạng Điểm danh tiếng không có giá trị. Bạn sẽ không thể tích lũy thêm Điểm danh tiếng sau ngày 28 tháng 12 năm 2021. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các tính năng bổ sung nếu được phép theo luật và quy định hiện hành.