Tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 2: Tâm lý tiếp tục được cải thiện với tuần thứ 3 dòng vốn vào đạt 85 triệu USD.

  • Bitcoin tiếp tục dẫn đầu dòng tiền với 71 triệu USD trong tuần trước, lớn nhất kể từ đầu tháng 12 với tổng dòng tiền trong 3 tuần này là 108 triệu USD.
  • Ethereum bước vào tuần thứ 9 của dòng tiền cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang giảm sự quan tâm.
  • Một loạt các Altcoin cũng chứng kiến dòng tiền đổ vào, chẳng hạn như Solana, Polkadot và Cardano, với tổng dòng tiền lần lượt là 2,4 triệu USD, 2,2 triệu USD và 1,1 triệu USD.
  • Terra cũng đã chứng kiến dòng tiền đáng kể đầu tiên với tổng trị giá 1,4 triệu USD vào tuần trước, chiếm 26% AuM.

Các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã chứng kiến dòng vốn vào tổng cộng 85 triệu USD trong tuần trước, đánh dấu tuần thứ 3 của dòng tiền đạt tổng cộng 133 triệu USD, cho thấy tâm lý tích cực tiếp tục của các nhà đầu tư. Tổng tài sản đang quản lý ~ AuM hiện đạt 52,4 tỷ USD vào ngày 24 tháng 1, đánh dấu mức thấp nhất trong thời kỳ tâm lý tiêu cực gần đây nhất. Trong khi châu Âu đã chứng kiến dòng vốn chảy vào ~ 10,3 triệu USD, phần lớn đến từ châu Mỹ, đặc biệt là Brazil và Canada ~ 75 triệu USD.

 

Bitcoin tiếp tục dẫn đầu dòng tiền với 71 triệu USD trong tuần trước, lớn nhất kể từ đầu tháng 12 với tổng dòng tiền trong 3 tuần này là 108 triệu USD. Khối lượng trong các sản phẩm đầu tư Bitcoin vẫn ở mức thấp trong tuần trước, ở mức 1,8 tỷ USD so với 3,4 tỷ USD của tuần trước.

Các dòng sản phẩm đầu tư cho Ethereum cho thấy các nhà đầu tư vẫn duy trì xu hướng giảm với dòng chảy ra là 8,5 triệu USD, đã bước vào tuần thứ 9 dòng chảy ra tổng cộng 280 triệu USD, chiếm 2,2% của AuM

Một loạt các altcoin cũng chứng kiến dòng tiền đổ vào, chẳng hạn như Solana, Polkadot và Cardano, với tổng dòng tiền lần lượt là 2,4 triệu USD, 2,2 triệu USD và 1,1 triệu USD. Terra cũng đã chứng kiến dòng tiền đáng kể đầu tiên với tổng trị giá 1,4 triệu USD vào tuần trước, chiếm 26% AuM.

Nguồn: Coinshares