Tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 3: Dòng tiền 110 triệu USD nêu bật những lo ngại về quy định vẫn là một vấn đề quan trọng đối với tài sản kỹ thuật số

Các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã chứng kiến ​​dòng tiền chảy ra với tổng trị giá 110 triệu USD vào tuần trước sau khi dòng vốn chảy vào kéo dài 7 tuần. 80 triệu USD trong số các dòng tiền ra có nguồn gốc từ Bắc Mỹ với các dòng ra bắt đầu từ đầu tuần trước cho thấy chúng là một phản ứng đối với lệnh hành pháp của tổng thống Biden để nghiên cứu sâu hơn về tài sản kỹ thuật số. Do có rất ít phản ứng về giá và dòng tiền 30 triệu USD cũng đã được nhìn thấy ở châu Âu, những lý do là không rõ ràng. Mối quan tâm về quy định và địa chính trị vẫn là những mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư đối với tài sản kỹ thuật số.

 

  • Bitcoin đã chứng kiến ​​dòng chảy tổng cộng 70 triệu USD vào tuần trước do khối lượng giao dịch thấp. Các sản phẩm đầu tư được giao dịch 1 tỷ USD vào tuần trước so với mức trung bình 1.24 tỷ USD, chỉ chiếm 5% tổng khối lượng giao dịch Bitcoin.
  • Ethereum, trên cơ sở tương đối chứng kiến ​​dòng tiền lớn nhất vào tuần trước, tổng cộng 51 triệu USD, dòng tiền từ đầu năm đến nay đại diện cho 1.2% tài sản được quản lý ~ AuM.
  • Solana, RipplePolkadot chứng kiến ​​dòng tiền nhỏ với tổng số tiền lần lượt là 0.3 triệu USD, 0.7 triệu USD và 0.9 triệu USD trong khi Cardano và Litecoin có dòng tiền nhỏ là 0.2 triệu USD.
  • Các sản phẩm đầu tư đa tài sản và vốn cổ phần Blockchain đã chứng kiến ​​dòng vốn đầu tư vào tổng cộng 12 triệu USD và 4.1 triệu USD vào tuần trước và vẫn là sản phẩm phổ biến nhất trong số các nhà đầu tư với dòng vốn lần lượt chiếm 3.2% và 6.7% của AuM.

Nguồn: Coinshares