Tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 3: Dòng tiền đổ vào, bất chấp rủi ro địa chính trị với dòng vốn 127 triệu USD.

  • Các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã chứng kiến ​​dòng vốn vào tổng cộng 127 triệu USD Mỹ trong tuần trước, tăng so với tuần trước, cho thấy các nhà đầu tư vẫn ủng hộ tài sản kỹ thuật số bất chấp các sự kiện địa chính trị gần đây.
  • Tương tự như tuần trước, tâm lý tích cực tập trung ở Bắc Mỹ với dòng vốn vào đạt 151 triệu USD so với dòng chảy ra Châu Âu tổng cộng là 24 triệu USD.
  • Bitcoin đã chứng kiến ​​dòng tiền vào tổng cộng 95 triệu USD vào tuần trước, dòng tiền hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 12 năm 2021.

Các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã chứng kiến ​​dòng tiền vào tổng cộng 127 triệu USD, tăng so với tuần trước, cho thấy các nhà đầu tư vẫn ủng hộ tài sản kỹ thuật số bất chấp các sự kiện địa chính trị gần đây thúc đẩy việc bán tháo tài sản rủi ro. Theo cách tương tự như tuần trước, tâm lý tích cực tập trung ở Bắc Mỹ với dòng vốn vào đạt 151 triệu USD so với dòng chảy ra Châu Âu tổng cộng là 24 triệu USD.

Bitcoin đã chứng kiến ​​dòng tiền vào tổng cộng 95 triệu đô la Mỹ vào tuần trước, dòng tiền hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 12 năm 2021 và hiện đã chứng kiến ​​dòng tiền 7 tuần liên tiếp.

Ethereum đã chứng kiến ​​dòng tiền vào tổng cộng 25 triệu USD vào tuần trước, lớn nhất trong 13 tuần và theo sau một loạt các tâm lý trái chiều đến tiêu cực kể từ đầu tháng 12.

 

Các sản phẩm đầu tư đa tài sản tiếp tục nhận được dòng vốn vào tuần trước với tổng trị giá 8,6 triệu USD. Đa tài sản, trên cơ sở tương đối, đã chứng kiến ​​dòng vốn nhiều nhất từ ​​trước đến nay, với tổng trị giá 104 triệu USD, chiếm 3,6% tài sản được quản lý.

Các Altcoin đã biến động trái chiều vào tuần trước, với dòng tiền chảy ra từ Solana ~ 1,7 triệu USD, Polkadot ~ 0,9 triệu USD và Binance ~ 0,4 triệu USD.

Trong khi Litecoin, Cardano và XRP chứng kiến ​​dòng tiền vào tổng cộng lần lượt là 0,4 triệu USD, 0,9 triệu USD và 0,4 triệu USD.

Thị trường chứng khoán Blockchain đã chứng kiến ​​dòng tiền vào tổng cộng 7,7 triệu USD vào tuần trước.

Nguồn: Coinshares