Trong thời kỳ đại dịch năm 2020, công nghệ Blockchain đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động quyên góp từ thiện, lưu thông vật chất, cảnh báo dịch bệnh, giám sát dư luận…Khẳng định giá trị độc đáo ngày càng quan trọng của công nghệ Blockchain trong nền kinh tế và xã hội. Vào tháng 3, ngân hàng trung ương TQ đã ban hành tiêu chuẩn:

Đặc điểm kỹ thuật bảo mật sổ cái phân tán tài chính của ngành tài chính.

Tiêu chuẩn này là đặc điểm kỹ thuật Blockchain đầu tiên trong ngành tài chính trong nước và thậm chí quốc tế, cho thấy rằng Blockchain ngày càng trở thành một trong những công nghệ cốt lõi trong kỹ thuật số. Đồng thời, nó cũng sẽ có tác dụng nền tảng đối với việc ứng dụng Blockchain trong ngành tài chính để tiếp tục chuẩn hóa, toàn diện và thực sự gia tăng giá trị.

Blockchain được coi là sự đổi mới công nghệ đột phá nhất kể từ khi phát minh ra Internet. Blockchain tích hợp nhiều lĩnh vực như mật mã, kinh tế, lý thuyết trò chơi và khoa học máy tính. Nó có các đặc điểm của giao dịch không thể thay đổi và dữ liệu không thể giả mạo. Nó có giá trị thương mại trong nhiều lĩnh vực. Nghiên cứu ứng dụng của nó đã được mở rộng sang tài chính, năng lượng, hậu cần và giáo dục, văn hóa và dịch vụ xã hội.Giá trị thực của Blockchain là gì?

Giá trị 1: Tiêu chuẩn hóa và cơ chế đồng thuận trong mọi tầng lớp xã hội

Wang Yuehua, một đối tác của quỹ đổi mới Deding, nói rằng quỹ Đổi mới Deding nhìn chung lạc quan về hai khía cạnh của Blockchain:

  • Một mặt là các ứng dụng Blockchain, chẳng hạn như: Blockchain + tài chính, Blockchain + bảo hiểm, Blockchain + Sức khỏe y tế.
  •  Mặt khác, đó là: Blockchain + Internet of Things.

Tức là việc thêm một giao thức Blockchain vào khung cảnh Internet of Things có thể làm cho Internet of Things có giá trị lớn hơn. Wang Yuehua coi Blockchain + Internet of Things là một cơ sở hạ tầng.

Ở một mức độ nào đó, Blockchain hoạt động như một phiên dịch của giá trị. Trong quá trình nông nghiệp, công nghiệp, lưu thông hàng hóa và phân phối chuỗi cung ứng, nhiều liên kết chưa được tiêu chuẩn hóa, và đây chính xác là nơi Blockchain được sử dụng.

Blockchain là một công nghệ khung cấp trung được thúc đẩy bởi Internet, có nghĩa là, định vị của Blockchain là một công cụ để nâng cấp Internet hơn nữa, vì vậy có thuật ngữ Blockchain +. Là một công cụ, giá trị quan trọng của Blockchain nằm ở việc giúp các công ty chuẩn hóa và giúp tài sản chuẩn hóa. Khi đạt được tiêu chuẩn hóa, Blockchain có thể xây dựng một hệ thống hoàn toàn mới và đây là nơi giá trị của Blockchain.Giá trị 2: Từ Tnternet thông tin đến Internet tin cậy

Blockchain tạo thành một cơ chế đồng thuận, có thể giải quyết vấn đề bất cân xứng thông tin của các chủ thể khác nhau trên chuỗi và thực sự hiện thực hóa sự chuyển đổi từ Internet thông tin sang Internet tin cậy.

Nhiều vấn đề trong phát triển kinh tế của đất nước có nguyên nhân chung chính là chi phí giao dịch quá cao và nguy cơ vỡ nợ quá cao! Kế toán phân tán trên chuỗi khối sẽ là cách trực tiếp và hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề về niềm tin. Trước đây, khi các ngân hàng phát hành khoản vay cho doanh nghiệp, không có cách nào để phân biệt tính xác thực ở nhiều khía cạnh, chẳng hạn như chứng từ phải thu do doanh nghiệp cung cấp là đúng hay sai…

Nhưng kế toán phân tán Blockchain đã được giới thiệu trong tài chính chuỗi cung ứng và doanh nghiệp thượng nguồn Nhà cung cấp có thể trực tiếp cung cấp cho ngân hàng một chứng chỉ tín dụng. Quan trọng hơn, trong việc kiểm soát chất lượng tài chính chuỗi cung ứng, Blockchain cũng có thể tìm thấy vị trí của mình. Với sổ cái phân tán cho các nhà cung cấp doanh nghiệp, các nhà cung cấp ở tất cả các cấp của doanh nghiệp có thể công khai và minh bạch, đồng thời hình thành một cơ chế đồng thuận cho sự tham gia của tất cả các bên trong việc nhận kho để công nhận và xác nhận các quyền chức năng quan trọng nhất của Blockchain là để thiết lập sự đồng thuận về giá trị. Sự đồng thuận này chủ yếu dựa trên hai khía cạnh là khả năng định lượng giá trị và quy trình bảo mật giá trị.

  • Đầu tiên là khả năng định lượng giá trị: Để mô tả một điều rõ ràng thông qua các phương tiện kỹ thuật số, nó là một quá trình định lượng giá trị.
  • Thứ hai là quá trình bảo mật giá trị: Sau khi nó được mô tả rõ ràng theo cách kỹ thuật số, dữ liệu phải được bảo vệ khỏi giả mạo và có thể được hỏi bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào.

Hai khía cạnh này được chồng lên nhau. Do đó, Blockchain chắc chắn sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thiết lập cơ chế trao đổi dữ liệu và hệ thống tín dụng.Giá trị 3: Blockchain +, những gì có thể thêm vào là quan trọng nhất

Một phần giá trị của Blockchain đã được phát triển trong nhiều năm dưới dạng Internet + cơ sở dữ liệu. Trong mô hình Internet + cơ sở dữ liệu, + ở một mức độ nhất định là ở cấp độ của một chuỗi riêng. Sau đó, mỗi chuỗi riêng được hợp nhất và khi chuỗi riêng có nhiều tính chung và khả năng trao đổi hơn, nó sẽ trở thành một chuỗi công khai.

Hiện tại, hạn chế lớn nhất đối với sự phát triển của Blockchain là dữ liệu trong mỗi khối không đồng nhất. Internets bao gồm mạng bên trong và bên ngoài không thể tương tác với nhau. Quá trình từ chuỗi riêng thành chuỗi công cộng là quá trình phá vỡ mạng cục bộ và thiết lập tiêu chuẩn hóa dữ liệu. Ngoài ra, mặc dù sự phát triển của Blockchain có ý nghĩa to lớn, nhưng trước khi Blockchain bao trùm thì các ngành nghề kinh doanh sẽ trải qua những thay đổi chấn động địa cầu. Để đóng một vai trò to lớn, Blockchain phụ thuộc vào nền kinh tế mã thông báo được phát triển từ công nghệ Blockchain.

Mọi người từng nghĩ rằng Internet đã trải qua những thay đổi chấn động địa cầu, nhưng điều thực sự thay đổi cuộc sống của chúng ta là những ứng dụng thương mại dựa trên Internet được phát triển lại dựa trên Internet là nền kinh tế mã thông báo và chỉ nền kinh tế mã thông báo. Để tái tạo lại định dạng kinh doanh.

Blockchain cũng vậy, nó là lớp dưới cùng, ẩn đằng sau hoạt động kinh doanh, trong hình thức kinh doanh hàng ngày, bạn thường không thể nhìn thấy sự tồn tại của nó. Và những gì bạn thấy được mở rộng từ Blockchain nền kinh tế mã thông báo, tức là sự đổ bộ của Blockchain trong các tình huống kinh doanh khác nhau.


KIẾM TIỀN MIỄN PHÍ HÀNG NGÀY TRÊN INTERNET

THAM GIA NHÓM KIẾM TIỀN TƯƠI


 NẾU BẠN CHƯA THAM GIA PI NETWORK, HÃY THAM GIA NGAY NHÉ!

Hãy cho chúng tôi một lượt thích hoặc chia sẻ nó với bạn bè của bạn, điều này góp phần cho sự nổi tiếng của Pi, tăng thành viên, tăng giá trị nội tại của Pi. Đăng ký các kênh mạng xã  hội của chúng tôi Facebook  Twitter  Telegram  Youtube  để cập nhật tin tức mới nhất

avatar
  Nhận thông tin qua email  
Nhận thông báo cho